AnnonsMiele

Stockholm bygger inga bostadsrätter

24 jan 2024

Stockholms bostadsborgarråd Clara Lindblom (V) anser att staten borde ta större ansvar för bostads-byggandet. Foto: Jessica Segerberg.

Stockholms bostadsborgarråd Clara Lindblom  (V) är mycket oroad över att bostadsbyggandet stannat av fullständigt. Särskilt pekar hon på att så få bostadsrättsprojekt kommer i gång.

  – Det medför att många byggföretag varslar och att det sedan kan bli svårt att rekrytera kunnigt yrkesfolk när byggkonjunkturen vänder. Återhämtningen kommer också att sinkas av att så få markanvisningsansökningar gjorts under lågkonjunkturen, säger hon.

Clara Lindblom menar dessutom att regeringens passivitet inte gör saken lättare. Hon påpekar att under flera decennier har hela risken för bostadsbyggandet övervältrats på enskilda individer och fastighetsägare.

–Jag efterlyser en rimligare fördelning. Regeringen borde kunna ge statliga kreditgarantier, eftersom staten har mycket goda lånevillkor, säger hon.

Hon framhåller också att kommunen har ett stort ansvar och menar att marken inte ska vara en intäkt för kommunen, men att marken inte för den skull kan reas ut.

– Den mark som är enkel att bygga på är sedan länge slut. Markexploatering innebär att kommunen får stora kostnader för att bygga ut infrastruktur, och de kostnaderna måste kommunen få täckning för.

Hon menar också att det vore dags att börja bebygga södra Järva. Men problemet är att byggföretagen inte efterfrågar markanvisningar.

Föregående artikel ”Vi kommer ofta in när det ska repareras och återställas”
Nästa artikel Kan en bostadsrättsförening bli ”hackad”?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här