AnnonsMiele

”Vi kommer ofta in när det ska repareras och återställas”

24 jan 2024

Det stora problemet är att byggherren går på ”lägsta pris” och att man inte lägger ner mer tid på offerter, menar Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring, vad gäller byggfusk. Bristen på kontroll och stölder är andra problem som ofta finns på byggarbetsplatser.

Gör ni något för att motverka byggfusk?

−Vi vill försäkra oss om att entreprenörerna har ansvarsförsäkringar under uppförandet. Vi trycker på från vårt håll men det är svårt att veta vilka byggherren anlitar i sin tur. Bristen på byggnadsarbetare gör att många kommer från andra länder, de klarar inte av språket, de kanske inte har förståelse för våra regler och anvisningar. De gör som de en gång lärt sig på hemmaplan och jobbar inte enligt våra riktlinjer.

Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring. Foto: Svensk Försäkring.

−Det stora problemet är att när man ska bygga nytt och byggherren går på lägsta pris, det blir tidspress, slarv och man följer inte säkerhetsföreskrifterna eftersom det inte finns tid över till det. Det händer lite då och då. Det behöver inte leda fram till en skada men risken finns och är uppenbar.

Staffan Moberg menar att när försäkringsbranschen upphandlar entreprenörer sker det från olika delar av landet, de gör bakgrundskontroller och tar vitsord på dem som ska arbeta på bygget.

− Sedan tar huvudentreprenören in en rad underentreprenörer och där skiljer det sig åt mellan försäkringsbolagen vilka krav man ställer på underentreprenörerna. Vi kan inte styra det från oss utan det är en konkurrensfråga. Vi bör ställa samma krav på entreprenören som på underentreprenören. Utan kontroller kommer det in allt möjligt folk på byggena. Det förekommer också mycket stölder på byggarbetsplatser och det har att göra med att man inte vet vilka som är där och arbetar.

−Det är ett problem och försäkringsbranschen kommer oftast in när det ska repareras och återställas. Jag tror den största boven är att man lägger ner för lite tid på offerter. De som är seriösa och ger en genomarbetad offert utan slarv och med kunnig personal blir utkonkurrerade prismässigt.

Har du några förslag på hur man skulle få mer och bättre kontroller på underentreprenörerna?

−Den kontrollen ska byggherren ha. Jag tycker att både skatteverket och arbetsmiljöverket borde vara ute på byggarbetsplatserna. Det skulle det skapa en ökad osäkerhet och rädsla över att fuska. Det innebär inte att de ska sätta dit någon för skattefusk men känner man till risken kanske man inte vågar ge skamofferter utan håller sig till vad det egentligen kostar.

I och med lågkonjunkturen i byggbranschen hoppas Staffan Moberg öppnar upp möjligheterna för en sanering och bygga upp ett hållbart system.

−Man pratar mycket om hållbarhet men om jag bor i ett slarvigt byggt hus leder det till framtida skador och är inte hållbart, avslutar han.

 

Föregående artikel Allt fler bostäder säljs utanför Hemnet – en ökande trend
Nästa artikel Stockholm bygger inga bostadsrätter

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här