AnnonsElectrolux Professional AB

Svårt att kolla byggare

29 jul 2022

Veidekke
Lennart Weiss kommersiell direktör på Veidekke anser att det är hög tid att göra något åt fusket i byggbranschen.

Många företag inom byggservicesektorn fuskar med skatter och löner trots att de visar upp en snygg fasad. Men för att verkligen avgöra om företaget är seriöst behövs djupare kontroller.

Lennart Weiss är kommersiell direktör och expert på regelefterlevnad på byggföretaget Veidekke.

Han har engagerat sig mot den arbetslivskriminalitet som grasserar inom byggbranschen och förklarar att det inom byggservicesektorn alltså företag som bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare och villaägare anlitar för exempelvis renovering av kök och badrum finns det många företag som inte gör rätt för sig.

– Det finns omfattande problem framför allt med utländska företag, men också med svenska företag som är bemannade med utländska medborgare eller som anlitar utländska underentreprenörer, säger han.

Han framhåller att det är många av dessa som fuskar med skatter och sociala avgifter, även när det gäller ROT och RUT-jobb.

Han förklarar att en bostadsrättsförening eller villaägare kan ha svårt att kontrollera att företaget verkligen är seriöst:

– Som byggherre och beställare kan man kontrollera att företaget har kollektivavtal, att det inte finns skatteskulder och betalningsanmärkningar, men det är ingen garanti. Företagen är ofta bra på att sätta upp en sjyst fasad, säger han.

Ska man vara helt säker på att det företag man anlitar är seriöst anser han att det krävs en egen utredningsförmåga – något som vanliga bostadsrättsföreningar och bostadsrättsägare i allmänhet saknar.

Den förening som är ansluten till en stor organisation som exempelvis HSB eller Riksbyggen kan få hjälp att hitta kontrollerade företag.

Problemen med fuskande företag har tillåtits växa under en lång följd av år men på senare tid har det kommit ett uppvaknande:

– Problemen underskattades länge, och det finns flera lager problem, säger han.

En del i problematiken är det juridiska systemet, sekretessregler som gör att olika myndigheter har svårt att dela information.

Lennart Weiss talar också om att det finns en rädsla att bryta mot EU-systemet.

– Regelverket kring utstationering och EU:s fria marknad är komplicerat och det finns avigsidor, men företag och arbetstagare som är verksamma i Sverige ska betala skatt och socialavgifter här, säger han och tillägger att fusket gör att AB Sverige går miste om betydande skatteintäkter samtidigt som enskilda människor inte får den sociala trygghet som de har rätt till.

– Det är positivt att det har skett ett uppvaknande, men det kommer att ta lång tid innan vi har fått ordning, säger han.

Föregående artikel Grannskräck eller social gemenskap?
Nästa artikel Från råttor till kackerlackor

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här