AnnonsMiele

Tid att Mäta Radon: Värna om inomhusluften

9 okt 2023

Under perioden oktober till och med april, känd som eldningssäsongen, är det optimalt att genomföra radonmätningar för att få noggranna resultat. Radon är en osynlig och luktfri gas som kan tränga in i bostäder och arbetsplatser, och det är viktigt att hålla radonhalten inom säkra nivåer.

Vad är riktvärdet för radon i inomhusluften?

  • Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Detta är den nivå som inte bör överskridas för att säkerställa god inomhusluftkvalitet.
Den enda pålitliga metoden för att fastställa radonhalten i ditt hem eller kontor är att utföra en radonmätning.

Höga Radonhalter är Ett Problem:

  • Trots de fastställda riktvärdena finns det fortfarande många kontor och bostäder som har för höga radonhalter. Detta utgör en hälsorisk för människorna som vistas där regelbundet.

Det Enda Sättet att Veta är att Mäta:

  • Den enda pålitliga metoden för att fastställa radonhalten i ditt hem eller kontor är att utföra en radonmätning. Det är bekymmersamt att många människor inte tar ansvar för dessa kontroller, vilket resulterar i att människor lever i bostäder med för höga radonvärden.

Svensk Radonförening: Mäta i Källarlokaler och Bottenvåningar är Viktigt:

  • Svensk Radonförening betonar vikten av att inte glömma att mäta radon i källarlokaler och lokaler på bottenvåningen. Dessa områden har oftast högre radonvärden. Radonhalten inomhus beror på flera faktorer, inklusive byggnadens konstruktion och ventilationssystem. Det varierar också under olika säsonger och tider på dygnet. Därför kräver en noggrann mätning vanligtvis en längre mätperiod.

Slutsats:

  • För att säkerställa att din bostad eller arbetsplats har en säker radonhalt är det nödvändigt att regelbundet mäta radonhalten. En mätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsongen, vanligtvis mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre mätperiod, desto mer tillförlitlig blir resultatet.

Det är viktigt att ta ansvar för att skydda din hälsa och säkerställa god inomhusluftkvalitet genom att genomföra nödvändiga radonmätningar.

Källa: Svensk Radonförening

Föregående artikel Stopp för avfallskvarnar
Nästa artikel Nya redovisningsregler utmanar brf:er

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här