AnnonsElectrolux Professional AB

Trasiga rör, lukter och råttor ledde till relining

16 apr 2023

Reliningen på Jämtlandsgatan i Vällingby påbörjades i oktober 2022 och beräknas vara klart framåt hösten i år. Borätt Forum Projekt är inne i den tredje fasen.

Kristina Vilson och Krister Persson, är projektledare. De har stött på en del utmaningar under arbetets gång.

– Vi i föreningen började att prata om avloppsstammarna i marken eftersom det under den senaste tiden hade börjat lukta avlopp lite här och var, berättar ordförande i föreningen Ritbrädet 1 Annika Qvarfordt. Foto: privat.

– Det har varit lite oväntade saker som har inträffat och som vi inte har kunnat förutse tidigare. Det har handlat om hur rören gått utanför husen som inte funnits med i ritningarna, trasiga rör, rör som har rasat samman och som vi har upptäckt under och efter vår inspektion. Saker som dyker upp och som man får insikt om när man sätter i gång arbetet, säger Krister Persson, projektledare.

Hade det varit bättre med stambyte?

–Nej, det här är helt rätt. De rör som byts ut är de synliga. Vi upptäckte ett som hade rasat ihop, ett annat var fellagt så vattnet föll tillbaka hela tiden. Det senare röret var felkonstruerat, det grävde vi upp och gjorde om så att lutningen blev rätt. Det handlar om sju rör totalt. Under marken kör man relining för slippa gräva upp en nyplanterad gräsmatta till exempel.

Föreningen Ritbrädet 1 består av tre gårdar och tolv fastigheter byggda år 1952 med
adress Jämtlandsgatan i Vällingby. Föreningen har 193 bostadsrätter varav 28 st är hyresrätter. I slutet av oktober började relining av samtliga avloppsrör och i mitten av januari hade en tredjedel av projektet genomförts och ska nu besiktas. Ordförande i föreningen som bildades 2007 är Annika Qvarfordt.

Hur kom ni på att göra en relining? Hände det något akut?

– Vi i föreningen började att prata om avloppsstammarna i marken eftersom det under den senaste tiden hade börjat lukta avlopp lite här och var. Sedan började det hända saker, det blev stopp i källaren under trapporna där det finns källarutrymmen. Vi tog bort en propp genom att vi löste upp den men samma sak hände igen, berättar Annika Qvarfordt. Avloppsrören fotograferades vid ett senare tillfälle men lukten försvann inte utan blev
snarare värre på ett ställe. Då bestämde föreningen att genomföra en relining. Tyvärr
hade en del av rören gått sönder så man tvingades gräva upp och byta ut dem.

– Rören var trasiga och med hål på flera ställen och vi fick in råttor i ett av husen.

Hade ni med eventuell relining i er underhållsplan från början?

– Rören var trasiga och med hål på flera ställen och vi fick in råttor i ett av husen, berättar Annika Qvarfordt, ordförande i Ritbrädet 1.

– Den gamla underhållsplanen från 2007 skulle uppdateras när föreningen bildades men sedan dess har ingen följt den. När föreningen bildades var det några i styrelsen som satte alldeles för låga avgifter och sedan sålde man sina lägenheter dyrt. Något år senare fick
avgifterna höjas med 50 procent. När jag flyttade hit för tio år sedan var portarna trasiga, trappuppgången luktade illa och var grisigt men jag tyckte det var en utmaning att få göra det fint.

Har du några bra tips inför en relining?

– Försök hitta felet innan det börjar lukta alltför illa i källaren. Se om rören är trasiga och överväg om ni ska göra ett stambyte eller relining och jämför priser.

Men relining är billigare än stambyte?

– Ja, ibland har du trasiga rör och då är det en annan sak. För oss blev det lite konstigt eftersom vi tvingades gräva och ändå byta ut en del rör. Om man måste gräva upp rören och byta dem då är det stambyte och då behöver man inte göra en relining annars blir det en dubbelkostnad.

– Jag tror ändå att det har blivit billigare för oss med relining eftersom det är många fastigheter, tre gårdar med tolv hus, och långt ifrån alla rör måste bytas.

Att ni i januari höjer avgiften med två procent beror det på kostnaden
för relining?

–Nej, vi höjer alltid avgifterna med två procent vid nyår. Det började vi med när vi kom igång ordentlig med alla renoveringarna i stället för att chockhöja avgiften kör vi ”lite i taget”.

Hur har ni finansierat reliningen?

– Vi har ett antal hyresrätter kvar och vi säljer av dem efter hand, ungefär 3-4 säljs per år.

Hur ser tidplanen ut?

– Vi började i höstas och i mitten av januari har vi gjort en tredjedel av reliningen.

Vad har de största utmaningarna varit?

– Inga stambyten har gjorts till lägenheterna de rören är från 2007. Det enda krångel hittills för de boende har varit i källaren och svårigheterna att komma in i förråden.

Håller budgeten?

– Det går lite över budget men det har vi räknat med.

Fotnot: Relining eller rörinfodring är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar inom byggnader eller i mark. Rörinfodring innebär att rören, efter rengöring, infodras med nytt material i stället för att hela rör byts ut.

Föregående artikel En aktiv valberedning är guld värd
Nästa artikel Storbank sänker bolåneräntan

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här