AnnonsMiele

Tuffa utmaningar men hopp om förändring

29 feb 2024

Året 2023 var en prövning för fastighetssektorn, där höga kostnader och sjunkande reallöner halverade bostadsbyggandet och fastighetshandeln minskade dramatiskt med över 60 procent. Trots dessa utmaningar väntar många på en vändning under 2024, drivna av förhoppningar om lägre räntor och en starkare konjunktur, enligt Fastighetsägarnas Sverigebarometer.

De flesta fastighetsbolagen sänkte fastighetsvärdena förra året för att återspegla den nya miljön med högre räntor och ökade risker. Trots dessa anpassningar minskade transaktionerna kraftigt. Många analytiker indikerar att ytterligare nedjustering av värdena kan vara nödvändig för att attrahera köpare.

-Förvaltningskostnaderna har också ökat mer än KPI, vilket ytterligare pressar lönsamheten för fastighetssektorn. Foto: Fastighetsägarna.

Sverigebarometern avslöjar att situationen fortfarande är svår för många fastighetsägare. Nästan 40 procent av de deltagande fastighetsägarna rapporterar dålig lönsamhet.

Fastighetsägarnas chefekonom, Tomas Ernhagen förklarar att Riksbankens beslut att inte höja räntan inte automatiskt leder till minskade räntekostnader, särskilt när bundna lån förnyas till högre räntor. Förvaltningskostnaderna har också ökat mer än KPI, vilket ytterligare pressar lönsamheten.

Många av de fastighetsägare som ingår i barometern äger huvudsakligen bostadsfastigheter, där hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen sätter tonen. Denna process har inte kunnat matcha kostnadsutvecklingen, vilket sätter press på lönsamheten och potentiellt påverkar byggandet av hyresrätter.

Trots dessa utmaningar hoppas 42 procent av fastighetsägarna på förbättrad lönsamhet under 2024, medan 31 procent förväntar sig oförändrade resultat. Å andra sidan tror 27 procent att läget kommer att försämras ytterligare. Många måste också möta svårigheter med finansiering, där nästan hälften av fastighetsägarna rapporterar att tillgången till bankfinansiering försämrats under 2023. Detta kan leda till olika strategier som att minska vinstutdelningar, emittera nya aktier eller sälja fastigheter för att hantera finansieringsproblem under 2024.

 

Föregående artikel Särskilt allvarlig störning i bostadsrättslagens mening
Nästa artikel Brf upplät bostad med fel antal kvadratmeter – Ny dom från Hovrätten

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här