AnnonsElectrolux Professional AB

Uppdaterade värden för inomhustemperatur

27 jun 2024

Med klimatförändringar och stigande temperaturer har Folkhälsomyndigheten uppdaterat riktvärdena för inomhustemperaturer. Från den 15 maj 2024 gäller ett nytt maxvärde på 26°C. Detta innebär att fastighetsägare och verksamhetsutövare nu har ett större ansvar för att upprätthålla en inomhusmiljö som skyddar mot extremvärme och värmeböljor.

De uppdaterade riktlinjerna, som är de första på 20 år, har införts för att förhindra hälsorisker kopplade till höga inomhustemperaturer. Ylva Eriksson, handläggare på Folkhälsomyndigheten, säger till Förvaltarforum, att den ökade kunskapen om hälsorisker och klimatförändringar var avgörande för att revidera de tidigare råden, som mest fokuserade på att undvika kyla.

De nya riktvärdena gäller för bostäder och lokaler där människor vistas mer än tillfälligt, och fastighetsägare förväntas nu se till att underhålla isolering, värme- och kylsystem för att upprätthålla ett hälsosamt inomhusklimat. Riktvärdena är satta till 26°C under sommaren och 24°C under vår, höst och vinter, för att förhindra såväl milda som allvarliga hälsoproblem.

Sammanfattning av tips i de allmänna råden och tillsynsvägledningen från Folkhälsomyndigheten

Förebyggande rutiner:

 • Underhåll och skötsel av värmesystem, kylsystem och andra installationer som påverkar inomhusklimatet.
 • Behov av isoleringsåtgärder.
 • Övervakning av inomhustemperaturen.
 • Hantering av klagomål och felanmälningar.

Förhindra höga inomhustemperaturer:

 • Installera solskydd vid fönster med direkt solinstrålning.
 • Bevara och planera för skuggande träd.
 • Säkerställa att fönster kan öppnas för vädring på ett säkert sätt.
 • Åtgärda bristfällig isolering.
 • Förbättra ventilationen.
 • Utreda behovet av och förutsättningarna för komfortkyla.

Vid höga temperaturer (SMHI-varning):

 • Informera boende om att vädra när det är svalare ute än inne.
 • Informera om hur solavskärmning kan användas.
 • Prioritera hantering av klagomål och felanmälningar relaterade till värme.
 • Säkerställa att känsliga personer har tillgång till svala platser eller utrymmen.

Läs mer på: Folkhälsomyndighetens nya allmänna råden och tillsynsvägledningen.

 

 

1 Kommentar

 1. Bra med Max inomhustemperatur.
  Skulle vilja ha en lag på att varje bostadsrättsförening ska ha en hjärtstartare.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här