AnnonsElectrolux Professional AB

Vänta inte tills det brinner i knutarna

25 okt 2023

Brandskyddsarbetet i en bostadsrättsförening är varken svårt eller tidskrävande. Utmaningen ligger i att få det gjort och med en viss regelbundenhet. Robert Petersen, brandinspektör vid Storstockholms brandförsvar vill att vi flyttar fokus från vad vi ska göra om det börjar brinna till hur ser vi till att det inte börjar brinna, minimera riskerna. Styrelsen har ett stort ansvar och bör se till att skapa tydliga rutiner och regler för vad som gäller.

─ Vi har rådgivningstelefon ett antal dagar i veckan och varje gång är det ett antal styrelsemedlemmar som ringer med olika frågor, säger han. Någon undrade över om man kan få använda sin parkeringsplats för att förvara möbler, får man göra det? Ja, en möbel brinner ju inte mer än en bil, men är å andra sidan lättare att tända eld på. Är ett bokbord i trapphuset ok? Hur är det med julgranar? Barnvagnar?

Han menar att man ofta hamnar  i en position där det nödvändigtvis inte är förbjudet, därför är det viktigt att styrelsen tar beslut och vågar sätta upp tydliga regler. Exempelvis att det inte ska finnas någonting i trapphuset, men om någon boende har ett särskilt, kanske tillfälligt, behov får de ta upp det med styrelsen. På garageplatsen ska det finnas en bil, eventuellt en uppsättning däck och takbox, inget annat och på vinden och i källare får det inte finnas några brandfarliga produkter.

Styrelsen ska genomföra regelbundna egenkontroller av sitt brandskydd

─ Styrelsen måste gå ut och säga att vi bestämmer, för annars blir ofta ”som det blir” med brandskyddet, menar han. Ett lovansvärt litet bokbord vid entrén kan snabbt svälla till en plats för allmän byteshandel. Ett bra tips är att ladda ner broschyren ”Brandskydd i flerbostadshus” från MSB, här finns all information en styrelse behöver.

Ditt röken kan sprida sig kan branden sprida sig, säger Robert Petersen, brandinspektör vid Storstockholms brandförsvar. Det är viktigt att förstå att när röken blir tillräckligt varm börjar den brinna. Det är röken som dödar. Och det behövs inga stora hål i brandcellsgränserna, en otät rörgenomdragning räcker.

Styrelsen ska genomföra regelbundna egenkontroller av sitt brandskydd. Det går ju att lägga ut detta på en utomstående aktör, men Robert Petersen menar att det är bättre om styrelsen gör detta själva eftersom man lär känna sitt hus och dess förutsättningar. Man får helt enkelt koll på läget och vet exakt vad som gjorts.

─ Lägg till det som en punkt vid städdagarna föreslår han. Det är varken särskilt svårt eller tidskrävande, men det måste göras regelbundet om brandskyddet ska fungera om något ändå händer. Komplettera sedan med kvartalskontroller.

Det är röken som dödar

Ett centralt begrepp i brandskydd är begränsning. Hela huset består av utrymmen – brandceller, mellan dessa finns brandcellsgränser. Lägenheterna, trapphuset, vinden, källaren, tvättstugan och garaget, de är alla brandceller. Fungerar dessa begränsas brandens spridning under en viss, oftast väldigt kritisk tid, det vill säga till räddningstjänsten kommit på plats. Hela trapphuset rökfylls väldigt snabbt om det börjar brinna i tvättstugan för att dörren står öppen eller är otät. Trappan fungerar som en skorsten.

─ Och dit röken kan sprida sig kan branden sprida sig, säger han. Det är viktigt att förstå att när röken blir tillräckligt varm börjar den brinna. Det är röken som dödar. Och det behövs inga stora hål i brandcellsgränserna, en otät rörgenomdragning räcker.

Han berättar om en omfattande brand i centrala Stockholm tidigare i år där hela taket övertändes, människor blev instängda och många fick föras till sjukhus. Allt för att en enda lägenhet övertändes. Brister i brandcellsgränsen gjorde att branden spred sig snabbt.

─ Hade brandskyddet fungerat skulle vi löst det hela på en timme. Då hade resultatet med största sannolikhet stället varit en utbränd lägenhet samt en del röklukt och sotrester i trapphuset.

Boka in er brandskyddskontroll till städdagarna

Det handlar inte om särskilt många kontrollpunkter i ett vanligt flerbostadshus men de är bokstavligen livsviktiga. Här intill hittar du en lista över de viktigaste punkterna vid en brandskyddskontroll samt vad som åligger varje boende att kontrollera. Och som sagt, boka in det till kommande städdag!

Laddbara produkter innebär nya brandrisker

Nya tider innebär också nya vanor, nya produkter och nya brandrisker. En är alla nya laddbara produkter som elsparkcyklar, elcyklar och andra eldrivna transportmedel. Gemensamt för dessa och även våra datorer, mobiltelefoner och annat är att de drivs av litiumbatterier. Börjar de brinna är de väldigt svårsläckta och producerar dessutom en väldigt giftig rök.

─ Se till att det är helt rent runtomkring batteriet, så om det börjar brinna ska det inte antända något annat. Laddar man i hallen, se till att ha en timer på, säger han. Mobiler och datorer ska laddas på en ren hård yta, inte ligga i soffan bland filtar och kuddar. Ladda gärna när du är hemma och vaken, en billig livförsäkring. Ännu bättre blir det om du också har en brandvarnare i det utrymme du laddar i. Självklart ska det också vara produkter som är S-märkta och godkända för bruk i Sverige.

Oftast tar man med sig cykelbatteriet in i lägenheten. Se upp med det om du tappat det eller om det fått en smäll eller flera. Risken att batteriet får en termisk rusning när du börjar ladda det. Möjligheten att ladda i cykelförrådet finns men det förutsätter att utrymmet har ventilation och en dörr ut i det fria. Ett cykelrum i källaren fungerar inte. Och som sagt, styrelsen ska ha givit tillstånd till laddning.

Ingen obligatorisk kontroll av brandskydd vid installation av solpaneler eller laddstolpar

Två andra relativa nymodigheter, i alla fall i större mängd är solcellsanläggningar och laddstolpar.

─ Idag sker det ingen obligatorisk kontroll av brandskydd vid installation av solpaneler eller laddstolpar. Det enda kravet är att elsäkerhetsverkets regelverk följs, säger Robert Petersen.

Sätt upp en karta över garaget vid ingången

När det gäller garage finns det en enkel sak som föreningarna kan göra för att underlätta och effektivisera räddningstjänstens insatser vid en brand. En ritning över garaget inför dörren.

─ Vi får snabbt svar på frågor som om det finns fler nedfarter, var nödutgångar och rökluckor finns. Vi kan orientera oss snabbare, bedöma bästa vägen in och bekämpa elden på ett säkrare sätt.

Inglasade och inredda balkonger är ytterligare en relativ nymodighet som för med sig nya brandrisker.

─ Vi har märkt av ett ökat antal balkongbränder. Balkonger är idag ofta inredda och inglasade rum. Här finns filtar, värmeljus, gardiner, ljuslyktor, grillar. Samtidigt är balkongdörren och fönsterna inte tänkta som brandcellsgränser om det börjar brinna på balkongen. En ytterdörr ska stå emot 30 min, väggar i 60 minuter men det finns ingen klassning för balkongdörren. Det blir lätt en snabb brandspridning in i lägenheten.

Nyckeln till framgångsrikt förebyggande brandskyddsarbete

Sammanfattningsvis menar han att nyckeln till ett framgångsrikt förebyggande brandskyddsarbete är att så många som möjligt verkligen förstår hur saker och ting hänger ihop, inser vilka riskerna är och hur viktigt det är med regelbundna kontroller av husets brandskydd. Och att alla deltar i brandskyddsarbetet. Se till att det arbetet inte faller mellan stolarna. Vilket det tyvärr görs i alltför stor utsträckning idag. Robert Petersen illustrerar det med att vid första advent är det ganska lugnt, men sedan blir det värre vid andra advent och ännu värre vid tredje advent. Ljusen blir allt kortare och mossan torrare. Likadant varje år.

Vänta inte tills det börjar brinna i knutarna.

 

Punkter för egenkontroll av föreningens brandskydd
  1. Se till att gångarna är fria, att dörren stängs och går i lås och att listen runt dörren är hel. Sätt gärna upp ett anslag om att dörren alltid ska vara stängd och låst. Kontrollera att eventuell nödbelysning fungerar.
  2. Det ska vara tomt och rent. Kontrollera att rökluckor fungerar alternativt att vädringsfönster går att öppna.
  3. Dörrar till källare, tvättstuga och garage kontrolleras på samma sätt som vindsdörren. Kommunicerande brandvarnare i och utanför tvättstuga bör finnas och ska kontrolleras särskilt om det saknas möjlighet att ta sig ut på annat sätt än igenom dörren. Finns brandsläckare i tvättstugan ska den kontrolleras.
  4. Kontrollera skyltar och eventuell nödbelysning.
Punkter för de boendes egenkontroll
  1. Kontrollera att ytterdörren går i lås och är tät och att listen runt dörren är hel.
  2. Se till att ha fungerande brandvarnare i lägenheten, även i sovrummen och gärna kommunicerande sådana. Du får du en snabbare indikation på att det sker rökutveckling någonstans i lägenheten.
  3. Kontroll av brandsläckare och att brandfilt finns.
  4. Datera upp dig kring de råd och regler som styrelsen anslagit i trapphuset eller på föreningens hemsida. Exempelvis om var återsamlingsplatsen vid en eventuell utrymning är.

 

 

 

 

Föregående artikel ”JM agerar hänsynslöst mot oss”
Nästa artikel Vem är skriven i föreningen?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här