AnnonsElectrolux Professional AB

Vanvårdad lägenhet kan gå förlorad

10 okt 2023

Du ansvarar för att din bostadsrätt är i gott skick för att skapa en sund och trygg boendemiljö, både inom och utanför fastigheten. Men var går gränsen för vad styrelsen kan göra om de misstänker att en lägenhet är vanvårdad?

Om en lägenhet anses vara extremt överbelamrad eller i mycket dåligt skick kan det klassificeras som vanvårdad. Vanvård kan vara en förverkandegrund, vilket innebär att det kan leda till att din rätt att bo i lägenheten sägs upp, och du kan bli tvungen att flytta. För att detta ska hända, måste vanvården anses vara av betydande omfattning och inte av ringa betydelse.

När styrelsen misstänker att en lägenhet är vanvårdad, måste de agera ansvarsfullt och enligt föreningens stadgar.

När styrelsen misstänker att en lägenhet är vanvårdad, måste de agera ansvarsfullt och enligt föreningens stadgar. Här är några steg som föreningen bör ta:

  1. Bedömning av Vanvård: Styrelsen måste först bedöma om det verkligen handlar om vanvård. Detta kan innebära att föreningen behöver begära tillträde till lägenheten för att granska de områden som föreningen ansvarar för enligt stadgarna. Det är fördelaktigt om två representanter från föreningen närvarar vid besöket.
  2. Rättelseanmodan: Om styrelsen efter undersökningen bekräftar att lägenheten är vanvårdad, måste de skicka en rättelseanmodan till bostadsrättshavaren. Det är en uppmaning att åtgärda vanvården.
  3. Åtgärder och Tid för Rättelse: Bostadsrättshavaren måste få en rimlig tid för att rätta till vanvården. Styrelsen kan eventuellt kräva att få återkomma till lägenheten efter den angivna tiden för att försäkra sig om att åtgärderna vidtagits.
  4. Juridisk Hjälp: Det är viktigt att betona att det är klokt för föreningen att involvera en jurist om de misstänker att en lägenhet är vanvårdad. Förverkandeärenden måste hanteras korrekt och enligt lagen.

Sammanfattning:

  • Ditt ansvar som bostadsrättshavare inkluderar att upprätthålla din lägenhet i ett gott skick och bevara en sund boendemiljö.
  • Styrelsen kan agera om de misstänker att en lägenhet är vanvårdad, vilket potentiellt kan leda till förverkan av nyttjanderätten till bostadsrätten.
  • Föreningen bör följa en rättssäker process vid misstanke om vanvård, och det kan vara klokt att involvera en jurist för att säkerställa korrekt hantering av ärendet.
Föregående artikel Nya redovisningsregler utmanar brf:er
Nästa artikel VIDEO: Så vintersäkrar du fastigheten

1 Kommentar

  1. Vore bra om föreningen som har lägenhet att hyra ut om släktingar kommer på besök, kunde hyra ut den till de som behöver reparera sin lägenhet (givetvis mot en extra hyra). Tror många lägenheter skulle vara i bättre skick då!

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här