AnnonsElectrolux Professional AB

Nya redovisningsregler utmanar brf:er

9 okt 2023

Nu ska bostadsrättsföreningarnas ekonomi redovisas ännu tydligare. Skulder, sparande, energikostnad och årsavgift redovisas per kvadratmeter i 2023 års årsredovisningar. Föreningens räntekänslighet ska också lyftas fram. Men ännu högre krav väntar framöver.

Alla brf:er måste förhålla sig till de nya redovisningsreglerna

Årsredovisningarnas nya nyckeltal ska dessutom redovisas för de tre senaste åren i tabellform.

Tanken med de nya högre kraven är att det inte ska gå att dölja en svag föreningsekonomi.

Lagen om mer detaljerade årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, bygger på utredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden” från 2017.

– Det tog lång tid innan det blev lagändringar. Dessa har Bokföringsnämnden inväntat, men lagändringarna förutsätter kompletterande normgivning från Bokföringsnämnden, säger Stefan Pärlhem till Svenska Dagbladet.

Bokföringsnämnden vill se ytterligare skärpningar:

Uppgift om föreningen är ”äkta” (privatbostadsföretag) eller inte.

Uppgift om huruvida föreningen äger marken, eller vilka villkor som gäller vid tomträtt.

Uppgift om samfälligheter finns.

Uppgift om ”aktuell underhållsplan”.

Soliditet” angiven som ”eget kapital i procent av balansomslutning”.

Nyckeltal om ”sparande per kvadratmeter” ska räknas fram genom att summan av årets resultat, årets avskrivningar, årets kostnad för utrangeringar och årets kostnad för planerat underhåll divideras med sammanlagd yta för bostadsrätter och hyresrätter.

Även räntekänslighet får ett eget nyckeltal, beräknat som 1 procent av de räntebärande skulderna dividerat med föreningens intäkter från årsavgifterna.

Vid en förlust för föreningen måste årsredovisningen upplysa om hur finansiering ska ske i långa loppet, till exempel att man ska ta upp nya lån och att det då blir avgiftshöjningar.

Föregående artikel Tid att Mäta Radon: Värna om inomhusluften
Nästa artikel Vanvårdad lägenhet kan gå förlorad

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här