AnnonsElectrolux Professional AB

Stopp för avfallskvarnar

8 okt 2023

Från den 1 januari 2024 träder nya EU-regler i kraft som förbjuder avfallskvarnar kopplade till avloppsnätet. Matavfall ska fortsättningsvis samlas in separat, så att det inte blandas med andra typer av avfall.

Avfallskvarnarna lanserades som ett lätt sätt att göra rätt. De är mycket populära bland invånarna i Norra Djurgårdsstaden. Nu förbjuds de. Tanken med de nya reglerna är att skapa rena fraktioner som kan användas till biogas och biogödsel. Milla Sundström på Naturvårdsverket förklarar att svenskarna måste bli bättre på att sortera avfall – annars hotar EU med vite.
– I Sverige är lägger vi inte avfall i deponi, men väldigt stor andel av våra sopor förbränns. En vanlig soppåse innehåller ungefär 30 procent matavfall och 30 procent förpackningar, alltså sådant som inte borde vara där, så vi måste bli bättre på att sortera, säger hon.

avfallskvarnar
-Det inte är kvarnarna i sig som förbjuds utan bara de som är kopplade till avloppsnätet, säger Milla Sundström, Naturvårdsverket. Foto: Stockholm Vatten & Avfall.

Hon förklarar att det inte är kvarnarna i sig som förbjuds utan bara de som är kopplade till avloppsnätet. Många restauranger och storkök har kvarnar med separat tank och de berörs inte. Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är byggd som ett miljöprofilområde. Här finns matavfallskvarnar i varje kök. Dessa är kopplade till avloppsnätet. I informationen på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida beskrevs matavfallskvarnarna tills helt nyligen som en del av stadsdelens miljöeffektiva system.

En vanlig soppåse innehåller ungefär 30 procent matavfall och 30 procent förpackningar, alltså sådant som inte borde vara där, så vi måste bli bättre på att sortera, säger Milla Sundström, Naturvårdsverket. Foto: Adobe Stock.

Ja, det var så man tänkte när stadsdelen planerades och började byggas. Men enligt Martin Ahlström på miljöteknikföretaget SopHia miljösystem har avfallskvarnar kopplade till avloppsystemet länge varit kontroversiella och att det inte bör ha kommit som någon överraskning att EU så småningom skulle förbjuda dem. Alexandra Fleetwood, kommunikationschef på Stockholm Vatten och Avfall förklarar att man i dag vill nyttiggöra matavfallet på ett bättre sätt. Hon förklarar att avfallskvarnar som är kopplade till en tank som töms ger ett bra material som kan bli biogödsel, men om det blandas med vatten från duschar och toaletter innehåller det både läkemedelsrester och annat som inte är lika attraktivt att sprida på åkrar.

Hur lösningen blir för alla de fastigheter i Norra Djurgårdsstaden som i dag har avfallskvarnar i alla kök är i dagsläget oklart. En utredning pågår som förväntas vara klar under hösten.
– Ambitionen är att nå en lösning som belastar fastighetsägarna i så låg grad som möjligt, säger hon till Borätt forum.
En som hoppas på en rimlig lösning är Björn Hallerby, styrelseledamot i brf Husarviken:
– Vi kan ju inte skrota flera tusen avfallskvarnar, säger han.

Föregående artikel Fem snabba…
Nästa artikel Tid att Mäta Radon: Värna om inomhusluften

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här