AnnonsStyrelsesupport

Var rädd om träden i staden!

12 aug 2021

Ska vi ta bort linden på gården som skuggar och skräpar? En fråga som engagerar på årsmötet. Några i huset vill ha mer sol på sina balkonger och slippa sopa, andra uppskattar svalkan och klimatnyttan.

Boverket planerar tillsammans med SCB och andra myndigheter att inventera trädtäckningen i Sveriges tätorter. Pilotstudier genomfördes under 2020. Arbetet bottnar i en växande insikt om trädens betydelse för livet i staden. Det handlar om olika ekosystemtjänster som människorna och samhället har nytta av.

– Träden ger skugga och svalka, de är vackra och ger skydd åt fåglar och insekter, de tar hand om regnvatten och förhindrar översvämningar, sammanfattar Agata Bar Nilsson på Boverket.

Stadsträd viktig resurs

Intresset för ekosystemtjänster har ökat under de senaste åren och Boverket och andra myndigheter ser behov av mer dataunderlag. Kartläggningen genomförs med hjälp av satellitbilder – så att man kan följa förändringar i utbredningen över tid, men också flygfoto och andra metoder för att få mer detaljerad information om kvaliteten på trädbeståndet.

– Tanken är att den ska vara tillgänglig för alla intresserade, säger hon.

En förhoppning är att byggherrar ska få större förståelse för stadsträdens betydelse. Kartläggningen ska tjäna som planeringsunderlag för kommunernas grönplanering och klimatanpassning. På Boverket betonar man särskilt förutsättningar för klimatreglering och dagvattenhantering.

Bevara och ersätt

Ett annat användningsområde är miljöövervakning – kartläggningen ger en lägesbeskrivning av tillståndet för ekosystemtjänsterna i städer och tätorter.  Man kan också följa förändringar och trender över tid för att kunna fånga upp negativa miljökonsekvenser.

– Det är viktigt att bevara de träd som finns på platsen, men också att plantera nya, säger Agata Bar Nilsson, och betonar att nyplanterade träd behöver utrymme, solljus och vatten, något som ofta snålas på i tätbebyggda områden.

– Rotsystemet i naturligt växande träd är oftast större än kronan, vilket är lätt att glömma eftersom det inte syns. Om man bortser från trädens behov, då klarar de sig sämre och ofta insjuknar de och dör i förtid, säger hon.

Men hon förklarar samtidigt att det är svårt att säkerställa kvalitativ grönska i bindande detaljplaner. Hon menar att farliga träd som riskerar att falla och skada hus och människor behöver tas bort – och att de i möjligaste mån bör ersättas. Men friska träd bör få stå även om de skräpar.

 

 

Föregående artikel Trendbrott för lägenhetspriser?
Nästa artikel Snart dags att fastighetsdeklarera

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här