AnnonsMiele

Vem ansvarar för snöröjning?

8 jan 2024

Det är enligt ordningslagen ni i bostadsrättsföreningens styrelse som ansvarar för is- och snöröjning, vilket är skottning av mark och tak samt halkbekämpning.

Föreningen har ett ansvar för snöröjning som i vissa fall sträcker sig till att inkludera gångvägar och cykelbanor nära fastighetsgränsen. Det är möjligt att kommunen kan föra över ansvaret för snöskottning på kommunal mark till lokala fastighetsägare. För att klargöra vilka regler som gäller för er förening, bör ni kontakta kommunen.

Föreningens ansvar innebär även att om någon skulle halka och skada sig på området som omfattas av ert ansvar, kan ni hållas ansvariga och bli skyldiga att betala skadestånd. Det är därför viktigt att vara medveten om och följa de regler och riktlinjer som gäller för snöröjning och halkbekämpning.

När det kommer till snöskottning och halkbekämpning av marken kan föreningen själv hantera detta. Det är viktigt att vara försiktig och agera snabbt för att minimera risken för olyckor och halkolyckor. Dock är det väldigt olämpligt att själva ansvara för snöskottning av taken. Detta är en riskfylld uppgift som bör utföras av fackmän.

För tak gäller dessutom ett så kallat strikt ansvar, vilket betyder att om snö eller istappar faller ner från taket är ni som fastighetsägare ansvariga för vållande av skada. Detta ansvar regleras i Ordningslagen (1993:1617) Kap 3, 3 §: ”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta ska ske på sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer till skada.”

Källa: Fastighetsägarna

Föregående artikel Att fundera på inför kommande renovering, till- eller nybyggnation
Nästa artikel Räntetoppen passerad?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här