AnnonsElectrolux Professional AB

Vem är rädd för fastighetsskatten?

1 mar 2022

Har det gått troll i ordet fastighetsskatt? Det menar nationalekonomen Peter Englund, som för drygt ett år sedan, publicerade rapporten “En ny bostadsbeskattning”. Det behövs en ny reformerad fastighetsskatt anser han. Men den kontroversiella skatten är inte helt lättsåld.

– Jag trodde att något departement eller politiker skulle höra av sig, men det har varit helt tyst, säger Peter Englund, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och konstaterar att frågan verkar stendöd.

Inte heller landets största dagstidning ville publicera debattartikeln där han bland annat föreslår att dagens fastighetsavgift avskaffas för att ersättas av en moderniserad fastighetsskatt.

Peter Englund är professor i Nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Tjugo år tidigare var det något helt annat. När bostadspriserna steg i slutet av 1990-talet fick många bostadsägare en chockhöjning av fastighetsskatten. Den impopulära skatten ersattes 2007 av en kommunal fastighetsavgift, som när det handlar om bostadsrätter ligger på föreningen.

På frågan varför han anser att fastighetsskatten bör ses över, svarar Peter Englund snabbt och bestämt:

– Av det skälet att jag tycker att det är en skatt som hör hemma i ett skattesystem där man beskattar kapital.

För enligt Peter Englund är ett av problemen med dagens system att det brister i neutralitet, och bostadsrätter är i dag i princip obeskattade.

– Det blir skevt då det gynnar ägande i förhållandet i bostadsrätt förhållande till hyresrätt. Den som äger en hyresfastighet beskattas mer än den som äger en bostadsrätt, säger han.

Cirka 3 procent av skatteintäkterna i Sverige kommer i nuläget från bostäder. Skatten på ägda bostäder som bostadsrätter är samtidigt en av de mest kontroversiella delarna av vårt skattesystem. Rapporten som togs fram på uppdrag av tankesmedjan SNS gav kanske kalla kårar hos många bostadsrättsinnehavare, men Peter Englund själv är av en annan åsikt.

Som den gamla skattesatsen var utformad blev det plötsliga och stora skatteförändringar. Ett varaktigt system borde istället baseras på ett glidande medelvärde, menar han. Bostadsrättsägarna ska inte drabbas av en chock när priserna ändras.

– Mitt förslag är att skatten baseras på ett tioårigt genomsnitt, så att alla förändringar sker med en eftersläpning. Man måste införa en sådan här reform gradvis, det är ju självklart. Folk har köpt sina bostäder i tron att skattesystemet kommer att ligga fast.

Problemet med dagens system syns enligt Peter Englund också på samhällsplaneringsnivå. Det ger inte incitament att bygga billigt och effektivt, utan det lönar sig mer att bygga dyrt och exklusivt. Det favoriserar bostadsrätter, vilket leder till att tillgången till hyresrätter minskar och att människor med mindre tillgängligt kapital får ännu svårare att ta sig in på bostadsmarknaden.

Syftet med förslaget i hans rapport är därför att uppnå en neutralitet mellan att hyra och att äga. Och de flesta nationalekonomer är av samma åsikt i frågan, menar han.

– Men jag uppfattar att frågan politiskt sett är stendöd. Eller den kanske lever under ytan. Jag har hört Magdalena Andersson säga att svenska folket inte vill ha fastighetsskatt. Man anstränger sig för att frågan ska vara stendöd, säger han.

Varför tror du att det är så?

–  Delvis har det gått troll i frågan. Jag tror egentligen att på sin kammare har de flesta partier en stor förståelse att det här är en rimlig skatt. Men ordet fastighetsskatt har nästan blivit tabubelagt.

Även om ämnet kanske lyfts bakom stängda dörrar skulle det krävas en bred politisk överenskommelse för att frågan ska bli aktuell igen. Det är inte lätt att vara politiker idag, konstaterar Peter Englund.

– Ska de bli omvalda och undvika kritik för ett sådant här förslag så krävs det en stor pedagogisk insats. I dagens medieklimat är det svårt att få utrymme för det.

Skulle ditt förslag kyla av bostadsmarknaden?

– Det kan det ju göra. I mitt förslag skulle en fastighetsskatt följa räntan. I dagsläget med låga boräntor skulle det inte innebära så mycket för den genomsnittliga ägaren, säger han.

– Det som är lite innovativt i mitt förslag är att skatten ska knytas till ränteläget.

Därför är det enligt Peter Englund också ett bra läge nu när räntorna är låga att införa ett nytt system. Men i förslaget finns också att man bör tillåta att ägande under en övergångstid beskattas utifrån de gamla reglerna.

– Så har man gjort i Danmark, säger han.

Grannlandet håller just nu på att genomföra nya regler för beskattning av bostäder. Dock anser han att det finns begripliga invändningar från villaägare att systemet kan verka godtyckligt.

– Även i bekantskapskretsen, om jag får få diskutera fastighetsskatt, är det inte vidare lättsålt.

Föregående artikel Hela föreningen samlar kläder till Ukraina
Nästa artikel Insändare: ”Avgifter äter upp möjlighet att hålla huset i bra skick”

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här