AnnonsMiele

Yt- och energieffektiva bostäder står emot prisfallet

22 jan 2024

Förra året präglades av förändringar på bostadsmarknaden, med en generell prisnedgång på 4 procent för lägenheter och 8 procent för hus, främst på grund av den stigande räntan. Ny statistik från Hemnet visar att yteffektivitet och kostnadseffektiv uppvärmning står i framkant och står emot prisfallet bäst.

På lägenhetsmarknaden har efterfrågan ökat särskilt för yteffektiva bostäder under 2023. Detta är en omvänd trend jämfört med pandemiåren. Prisminskningen har varit mest markant för större lägenheter, där enrumslägenheter med en yta på 35 kvadratmeter eller mindre har sett en minskning på 4,8 procent jämfört med 2021, medan större enrumslägenheter med en yta över 35 kvadratmeter har upplevt en nästan dubbelt så stor minskning på 8,2 procent.

Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet. Foto: Hemnet.

På husmarknaden har typen av uppvärmningssystem fått en betydande inverkan på prisutvecklingen. Med ökad kostnadsmedvetenhet, särskilt kring elkostnader, har bostäder med kostnadseffektiv uppvärmning relativt sett gynnats. För hus utan bergvärme har genomsnittspriset sjunkit med 11,5 procent från 2021 till 2023, medan hus med bergvärme upplevde en mindre minskning på 5 procent under samma period.

Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet, understryker att med ökad medvetenhet om kostnader, särskilt med stigande räntor och inflation, blir varje extra kvadratmeter i en lägenhet och typen av uppvärmning i ett hus mer avgörande för prisbilden och köpbeslutet.

 

Föregående artikel Tjänster Borätt forum erbjuder till hela brf-Sverige
Nästa artikel Nya redovisningsregler för bostadsrättsföreningar!

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här