AnnonsTävling

2020 – ett rekordår för vind- och solkraft

25 mar 2021

Enligt de senaste siffrorna från Energimyndigheten blev 2020 ett rekordår för såväl vind- som solkraft.
Vindkraften ökade med närmare 40 procent jämfört med 2019, från att ha stått ganska stilla sedan 2015. Det innebär att vindkraften stod för cirka 17 procent av all elproduktion i Sverige under 2020. Även solkraften ökar stort, dock från en liten andel. Från 0,3 till 0,6 procent av Sveriges totala elproduktion.
Intresset för att investera i egen förnyelsebar energiproduktion är stor bland Sveriges bostadsrättsföreningar. Enligt Sveriges Bostadsrättsrapport 2021 är solceller solklar etta på listan över hållbara och ekologiska investeringar. 42 procent skulle vilja att deras förening investerar i solceller.

”Lägre elkostnader och mycket bättre kontroll”

Bostadsrättsföreningen Staren 1 i Vällingby gjorde slag i saken sommaren 2019. Styrelsemedlemmen Anders Sätterberg var med och fattade beslutet. De investerade i en anläggning som genererar 98 kW, vilket motsvarar ungefär 12 procent av deras totala elförbrukning.
– Främst handlade om vi skulle få ner vår elkostnad, det är ju den största kostnadsposten vi har i föreningen.
Anders berättar att solcellsanläggningen var en del av ett större energiprojekt i föreningen. Tidigare hade man fjärrvärme, men den har de ersatt med en bergvärmeanläggning som nu drivs med elen från solenergin.
– Både solcellsanläggningen och bergvärmeanläggningen gör att vi både har lägre kostnader och mycket bättre kontroll. I och med att bägge anläggningarna betalas av till ett fast pris vet vi vad det kommer att kosta oss för en lång tid framöver. Innan var vi i händerna på leverantörer som ju mer eller mindre dikterade priserna, kom med nya pålagor, skatter avgifter och så vidare, menar Anders.
Föreningen följer upp energikostnaderna varje månad och arbetar aktivt med att sänka sin elförbrukningen.
– Vi ser att vi har sänkt våra elkostnader ganska ordentligt och dessutom så producerar så pass mycket el under sommaren att vi kan sälja av nästan hälften, vilket vi förstås tjänar en del på, berättar Anders. Så på det hela taget är vi väldigt nöjd med våra investeringar.

Minst 30-35 procent av elproduktionen 2023

Prognoser från bland annat Energimyndigheten pekar på en allt snabbare tillväxt både för vind- och solkraft framöver. Så vare sig man vill investera i egna anläggningar eller vill ha möjlighet att köpa el som produceras av sol och vind så ser framtiden ljus ut.
Redan 2023 beräknas vindkraften bidra med cirka 42 TWh vilket, särskilt med tanke på att en del av kärnkraftsproduktion läggs ner, skulle innebära att vindkraften då står för minst 30 – 35 procent av elproduktionen 2023. Motsvarande siffra för solkraften uppskattas till 1,5 – 2 procent av den totala elproduktionen, cirka 2,5 TWh.
Som Borätt Forum tidigare rapporterat om höjs skattefriheten för egenproducerad solel från 255 kW till 500 kW den 1 juli i år, vilket gör att även riktigt stora föreningar slipper skatt. Stöd till solceller kan dock bara för närvarande sökas av privatpersoner.

1 Kommentar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här