AnnonsStyrelsesupport

2020 såldes bostadsrätter för 291 miljarder

13 jul 2021

Enligt statistik från SCB såldes det 115 700 bostadsrätter till ett sammanlagt värde av 291 miljarder kronor under 2020. Blickar man knappa 20 år tillbaka i tiden såldes hälften så många bostadsrätter till ett totalt värde av cirka 30 miljarder. Medelpriset för en bostadsrätt i landet steg 9 procent, från 2,318 miljoner kronor år 2019 till 2,516 miljoner år 2020. År 2020 var genomsnittspriset drygt 400 000 kronor.

Stor-Stockholm stod för mer än 50 procent av värdet

I de tre storstadsområdena, Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö, såldes det bostadsrätter för nästan 222 miljarder kronor, vilket motsvarar 76 procent av det totala försäljningsvärdet. Stor-Stockholm stod för drygt 50% var den totala omsättningen med 163 miljarder kronor. För Stor-Göteborg var motsvarande siffror 35 miljarder eller 12 procent, för Stor-Malmö drygt 23 miljarder eller 8 procent.

Stora regionala skillnader i medelpris

De regionala skillnaderna är stora. De dyraste bostadsrätterna finns i Stockholms län där medelpriset 2020 var nästan 3,8 miljoner kronor, medan Västernorrlands län hade det lägsta medelpriset på 862 000 kronor.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här