AnnonsElectrolux Professional AB

Brf stäms för fel vid poströstning

12 jul 2021

HSB:s bostadsrättsföreningar har hållit årsstämma via poströstning på grund av pandemin. Nu väcks frågan om detta har skett korrekt enligt lagen. i Kalmar har Oddbjörn Andersson stämt sin egen bostadsrättsförening och nu ska tingsrätten pröva om stämman måste göras om. Detta rapporterar Sveriges Radio P4 Kalmar.

Oddbjörn Andersson menar att det finns ett formellt fel i den mall för poströstning som HSB försett alla sina 4 000 föreningar i landet med som gör att medlemmarna inte kunnat rösta på samma sätt som om det hade varit en vanlig stämma där medlemmarna träffats. Felet ligger i, menar han, i HSB:s mall för poströstning. Enligt lag ska det vara enkla frågor i poströstningen med endast två svarsalternativ, ja eller nej. HSB har lagt till ett tredje alternativ ”anstår till fortsatt stämma”. Oddbjörn Andersson menar att detta alternativ faller om tillräckligt många röstar ja eller nej eftersom det då fattats ett beslut vilket ju medför att frågan inte kommer att tas upp på kommande stämma. Medlemmar som röstat ”anstår till fortsatt stämma” har då gått miste om sin möjlighet att rösta.

Sveriges Radio P4 Kalmar har talat med en jurist på HSB som menar att det inte står exakt i lagen hur mallen ska utformas.

Till hösten väntas Kalmar Tingsrätt ta ställning till tvistemålet mellan Oddbjörn Andersson och hans bostadsrättsförening.

Föregående artikel Effektivisera styrelsearbetet
Nästa artikel 2020 såldes bostadsrätter för 291 miljarder

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här