AnnonsElectrolux Professional AB

31 mar 2021

 Tack för att du deltog på torsdagens Borättkväll

Nedan finner ni presentationen från kvällens talare.

Presentation Elvira Ferrarini & Johanna Bjälkander, biträdande jurister, Pedersen Advokatbyrå

Frågor från kvällen:
Fråga: Ni föreslog takläcka. det kan vara svårt att hitta orsak till läckan. Är entreprenör ansvarig att laga läckan eller endast att det jobb man utfört är korrekt utfört? Dvs, man gör undersökning, uppdrar entreprenör att göra en åtgärd, men efter åtgärd läcker det liksom tidigare. Vad gör man?
Svar: Vårt råd är att reklamera fel avseende takläckan till entreprenören. Om tackläckan beror på fel i entreprenörens arbete så ansvarar entreprenören även för takläckan eftersom entreprenören ansvarar för skador till följd av fel. Om entreprenören avhjälper felet men det fortsätter läcka är vårt råd att återigen kräva att entreprenören avhjälper felet. Om entreprenören anser sig inte vara ansvarig för felet kan det vara en bra idé att låta en expert utreda orsaken till takläckan för att säkerställa om det beror på fel i entreprenörens utförande eller inte.
Fråga: Vill förtydliga frågan om enstegstätad puts. Under flera år användes den här byggmetoden innan det upptäcktes att den kunde orsaka problem. Vet att det finns ett prejudikat i HD och jag undrar om det spelar någon roll om ett hus är byggt före eller efter denna prejudicerande dom för hur entreprenörens vårdslöshet bedöms om fukt uppstått.
Svar: Det stämmer att det finns praxis från Högsta domstolen avseende enstegstätade fasader (Myresjöhus-målen). Dessa mål gällde dock konsumenter. Det går därför inte att direkt applicera denna praxis på kommersiella entreprenader så som när en bostadsrättsförening anlitar en entreprenör. Detta eftersom en bostadsrättsförening inte är att betrakta som konsument. Entreprenören är dock skyldig att utföra arbetena fackmässigt, vilket innefattar att följa gällande branschregler. Om en entreprenör idag använder sig av en gammal metod som visat sig vara icke fackmässig kan detta anses vara i strid med kravet på fackmässighet och fel kan därför föreligga i entreprenaden. Frågeställaren nämner även vårdslöshet. Här är det viktigt att ha med sig att kravet på vårdslöshet, och väsentligt fel, gäller för fel som framträder efter garantitiden men under ansvarstiden. Under garantitiden finns nämligen inget krav på väsentlighet och vårdslöshet utan då föreligger ett presumtionsansvar innebärande att entreprenören förutsätts ansvara för de fel som framträder.

Önskar ni att komma i kontakt med talarna från förra veckan?

Kontakta oss info@borattforum.se

 

Anmäl er till kommande Borättkvällar HÄR

 

Föregående artikel Försäljningen av nyproducerade bostadsrätter ökade 2020
Nästa artikel Proptech höjer standarden

1 Kommentar

  1. Tack för en mycket fin och lärorik kväll. Som ordförande i en BRF tyckte jag fick en bra bild på vad vi måste va observanta på vid tecknande av avtal med entreprenörer vid handlar av.
    Vill gärna deltaga i kommande informationsträffar.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här