AnnonsElectrolux Professional AB

Stopp för avfallskvarnar

30 maj 2023

avfallskvarnar
Det kan bli stopp för avfallskvarnar som spolar ut matavfallet direkt i avloppet enligt Naturvårdsverkets nya regler. Men kommuner kan ge dispens.

Den första januari 2024 ska alla hushåll sortera ut matavfall som ska lämnas in separat. Det kan innebära att avfallskvarnar som spolar ut matavfallet i avloppsnätet förbjuds.

Stockholm Vatten och Avfall håller just nu på att utreda hur de nya reglerna från Naturvårdsverket kommer att påverka fastigheter i Stockholm som har matavfallskvarnar.

Klart är att de som har avfallskvarnar kopplade till en tank eller avskiljare kan fortsätta använda sina kvarnar.

Naturvårdsverket skriver att de avfallskvarnar som är kopplade direkt till avloppsledningsnätet varken uppfyller kravet på utsortering eller separat insamling.

Kommuner kan dock ge fastighetsägare dispens för att fortsätta använda avfallskvarnar, om utsortering inte är genomförbar, eller om utsorteringen inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Föregående artikel Korttidsuthyrning stör – styrelsen agerar
Nästa artikel Möt Borätt forums partner Elevate Stockholm: ”Ambitionen är att vara Stockholms bästa servicebolag”

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här