AnnonsMiele

Stopp för avfallskvarnar

30 maj 2023

avfallskvarnar
Det kan bli stopp för avfallskvarnar som spolar ut matavfallet direkt i avloppet enligt Naturvårdsverkets nya regler. Men kommuner kan ge dispens.

Den första januari 2024 ska alla hushåll sortera ut matavfall som ska lämnas in separat. Det kan innebära att avfallskvarnar som spolar ut matavfallet i avloppsnätet förbjuds.

Stockholm Vatten och Avfall håller just nu på att utreda hur de nya reglerna från Naturvårdsverket kommer att påverka fastigheter i Stockholm som har matavfallskvarnar.

Klart är att de som har avfallskvarnar kopplade till en tank eller avskiljare kan fortsätta använda sina kvarnar.

Naturvårdsverket skriver att de avfallskvarnar som är kopplade direkt till avloppsledningsnätet varken uppfyller kravet på utsortering eller separat insamling.

Kommuner kan dock ge fastighetsägare dispens för att fortsätta använda avfallskvarnar, om utsortering inte är genomförbar, eller om utsorteringen inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här

Integritetsinställningscenter

Funktionella cookies

Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

Läs mer om hur vi använder cookies här

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Advertising

Analytics

Other