AnnonsMiele

Allt värre situation för bostadsbyggandet

7 dec 2023

Enligt den senaste rapporten från Fastighetsägarna Stockholm kommer bostadsbyggandet i Sverige att minska dramatiskt under 2023, och situationen i Stockholms län förvärras ytterligare. Rapporten, med namnet ”Motvind på bostadsmarknaden,” baseras på en undersökning av 28 större bostadsbolag och ger en dyster framtidssyn.

Nyproduktionen av bostäder minskar med 71 procent under det kommande året förutspår bolagen. Det senaste året har kostnaderna för dessa bolag ökat med cirka 42 procent, huvudsakligen på grund av betydande ökningar i finansieringskostnaderna.

Nathalie Brard, chef för fastighetsmarknaden på Fastighetsägarna Stockholm betonar behovet av omedelbara insatser från politiker. Foto: Fastighetsägarna.

Nathalie Brard, chef för fastighetsmarknaden på Fastighetsägarna Stockholm, understryker allvaret i situationen och betonar behovet av omedelbara insatser från politiker. Hon säger, ”Rapporten tydliggör att nyproduktionen av bostäder befinner sig i fritt fall utan en tydlig återhämtning i sikte. Vi står inför en akut bostadskris som måste åtgärdas för att säkra Stockholms och landets välfärd och tillväxt.”

Riksbanken har nått slutet av sina ränte-höjningar, vilket ytterligare begränsar utvecklingsmöjligheterna för kapitalintensiva branscher som fastighetssektorn. För bostadsproduktionen förvärras problemen av kraftigt ökade byggkostnader.

Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna, betonar att det inte finns några tecken på en snar vändning till det positiva och att det kommer att ta lång tid för hushållen att återfå sin investeringsförmåga i ägda boenden. Detta kan möjligen gynna hyresrätter, men det kräver att hyrorna täcker de ökande kostnaderna.

Rapporten pekar på en oväntad och snabb försämring av förutsättningarna för att äga och förvalta hyresfastigheter. Hyresvärdarna ifrågasätter också det nuvarande hyresförhandlingssystemet och anser att det inte ger tillräckliga möjligheter att kompensera för kostnadsökningar genom hyresjusteringar.

”Problemen med hyresförhandlingssystemet syns tydligt i kostnads- och hyresutvecklingen,” säger Nathalie Brard. ”Parterna måste ta sitt ansvar för hyresrättens framtid. Kostnaderna kan på sikt inte öka mer än intäkterna.”

Källa: Fastighetsägarna

Föregående artikel Dyrt att inte ha full koll på föreningens avtal
Nästa artikel Hetsig budgivning för andrahandsbostad

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här