AnnonsElectrolux Professional AB

Bankernas krav kan stoppa kriminella

1 jul 2022

Bankinitiativet, ett samarbete mellan Sveriges största banker och byggbranschen är tänkt att komma till rätta med den omfattande kriminaliteten inom byggbranschen. Bankerna vill ställa hårdare krav för att finansiera bostadsprojekt – men håller projektet på att tappa sin kraft?

Bankerna vill ställa högre krav på säkerhet och avtalsenliga löner.

Carl Lindståhl hållbarhetsstrateg på SBAB, leder projektet. Han berättar att bankerna i dialog med ett flertal bygg- och fastighetsbolag samt tillhörande branschorganisationer
håller på att arbeta ut ett underlag för villkor i kreditgivningen och framhåller att byggbolagen i hög grad är engagerade i arbetet.
– Det ligger i byggföretagens eget intresse att få bort osund konkurrens från mindre seriösa byggföretag, säger han.

Bankerna och övriga intressenter i bankinitiativet har enats om fyra grundkrav:

1.Byggbranschen ska använda de digitala kontrollsystem som finns och kunna leverera rapporter till bankerna som visar hur det står till i projekten. Entreprenörerna ska kunna redovisa identiteten på alla som befinner sig på bygget.

2. Obligatorisk föranmälan av alla entreprenörer som ska arbeta på bygget.

3. Ordning och reda – koll att alla entreprenörer betalar svensk F-skatt, inte har restförda skulder till svenska myndigheter, betalar sina arbetsgivaravgifter och i övrigt följer svensk lag.

4. Fysiska arbetsplatskontroller ska kunna genomföras.

Rent praktiskt håller byggföretag, byggherrar och banker på att enas kring en mängd detaljer, som exempelvis vad som ska kontrolleras och hur kontrollerna ska gå till.
Under hösten sjösätts flera piloter där rutinerna och verktygen ska testas skarpt.

Det har inte bestämts något slutdatum för piloterna. I steg 2 ska bankerna övervaka efterlevnaden och ge byggentreprenörer och byggherrar möjlighet att vidta rättelse, och först i steg tre kan det bli aktuellt att bankerna ställer hårdare villkor och inför sanktioner som att höja räntan eller dra in finansieringen.

– Byggbranschen är fragmenterad i Sverige med en stor mängd företag av olika storlek, vilket gör att det är viktigt att införandet av bankernas villkor sker stegvis och i nära samverkan med såväl byggherrar som entreprenörer, säger Carl Lindståhl.

Han framhåller också att bankerna bör hitta nivåer i kravställningen som utgår från var byggbranschen befinner sig just nu och samtidigt bidrar till att branschen rör sig i rätt riktning.

– Intensiteten i våra krav behöver tas fram i dialog med såväl bygg-som fastighetsbranscherna. Vi kan dock räkna medatt det kommer ta tid innan kravställningen har implementerats fullt ut, säger han.

Morgan Jansson, vd för organisationen Rättvist Byggande ser positivt på initiativet och anser att det är mycket viktigt att det lyckas. Men han har en känsla av att den drivande energin i projektet håller på att ebba ut:

– Diskussionerna håller alltmer på att handla om vad som är praktiskt och kostnadseffektivt för byggentreprenörerna och det ifrågasätts om skarpa sanktioner
verkligen ska behövas.

Rättvist byggande har inte någon formell roll i Bankinitiativet, men de blir ibland rådfrågade. Morgan Jansson anser att bankerna i kraft av sin makt över pengapåsen borde hålla en mycket tydligare linje.

– Banken skulle egentligen inte diskutera detaljerna utan klargöra vad de vill ha och så låta det vara upp till branschen att lösa de praktiska problemen. Och de borde inte tveka om att införa kännbara sanktioner när entreprenörerna bryter mot reglerna, säger han.

Föregående artikel Rekordsommar väntas för korttidsuthyrningar
Nästa artikel Sänkt avgäld för 980 bostadsrättsinnehavare i Göteborg

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här