AnnonsElectrolux Professional AB

Boindex sjönk till en ny rekordlåg nivå

12 jun 2024

Swedbank Boindex sjönk till en ny rekordlåg nivå under årets första kvartal. En av de främsta orsakerna till det låga Boindex är de stigande bostadspriserna och energikostnaderna. Enligt den senaste rapporten lägger hushåll som köper en bostad idag rekordmycket av sin disponibla inkomst på boendeutgifter.

Swedbank Boindex, som mäter hushållens möjligheter att köpa en bostad, ligger nu på 92 för årets första kvartal. Detta är det lägsta Boindex som uppmätts sedan mätningarna började 2005. Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, konstaterar att dagens Boindex är historiskt lågt.

Sedan årsskiftet har småhuspriserna stigit med 9,7 procent och bostadsrättspriserna med 2,7 procent.

Arturo Arques,Swedbank och sparbankernas privatekonom.

-Prisuppgången gör att hushållens utgifter för räntor och amorteringar ökar. Det tillsammans med högre energikostnader gör att hushållen får lägga rekordmycket av sin disponibla inkomst på boendeutgifter om de köper en bostad idag, förklarar Arques. För närvarande måste hushåll som köper en bostad lägga 33 procent av sin disponibla inkomst på boendeutgifter.

Utöver de ekonomiska utmaningarna står konsumenter på bostadsrättsmarknaden inför ytterligare problem. Bristande kunskaper och svagt konsumentskydd gör att behovet av tips och råd är stort.

-Trots skärpt bostadsrättslagstiftning är konsumentskyddet svagt. Nya regler för till exempel förhandsavtal, intygsgivare och redovisningsprinciper skulle öka konsumentskyddet. Vi skulle också behöva ett nationellt register för bostadsrätter, säger Arques.

Den rekordlåga nivån på Swedbank Boindex reflekterar den ökande ekonomiska bördan på hushåll som vill köpa bostäder i dagens marknad. Med stigande bostadspriser och energikostnader tvingas många hushåll att spendera en betydande del av sin inkomst på boendeutgifter. Samtidigt pekar det svaga konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden på behovet av förbättrade regler och ökad information för att hjälpa konsumenterna navigera denna utmanande miljö.

För att adressera dessa utmaningar är det avgörande att implementera nya regler för förhandsavtal, stärka intygsgivarnas roll och införa tydligare redovisningsprinciper. Ett nationellt register för bostadsrätter skulle också kunna bidra till ökad transparens och skydd för konsumenterna. Endast genom sådana åtgärder kan vi förbättra situationen och stödja hushåll i deras strävan att köpa bostäder på en alltmer komplex marknad.

Föregående artikel 5 snabba tips från Tubus Systems
Nästa artikel Utmaningar för ekonomiskt utsatta brf:er

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här