AnnonsElectrolux Professional AB

Utmaningar för ekonomiskt utsatta brf:er

12 jun 2024

Under de senaste åren har bostadsrättsföreningar ställts inför betydande ekonomiska utmaningar, och 2024 ser inte ut att bli ett undantag. Ökade driftkostnader, särskilt för energi, förväntas fortsätta belasta föreningarnas ekonomi, trots en förväntad nedåtgående inflation vid årsskiftet. Det är dock möjligt att mildra dessa påfrestningar genom strategiska åtgärder och lösningar som sänker kostnaderna.

Tips för att sänka föreningens elkostnader.

 1. Översyn av gemensamma utrymmen 
 2. Byt ut gamla lampor mot LED-lampor.
 3. Installera ljussensorer i gemensamma utrymmen.
 4. .Uppgradera tvättstugor och torkrum för att minska energiförbrukningen.

  Uppgradera tvättstugor och torkrum för att minska energiförbrukningen.
 5. Användning av appar och AI för kostnadskontroll
 6. Utnyttja moderna appar och AI-teknik för att övervaka och optimera elförbrukningen.
 7. Baserat på insamlad data kan föreningen fatta välgrundade beslut för att minska kostnaderna och miljöpåverkan.
 8. Långsiktigt underhållsarbete
 9. Skjut inte på nödvändigt underhållsarbete, då det kan leda till större och dyrare problem i framtiden.
 10. Följ de nya lagkraven som träder i kraft 2024, som kräver underhållsplaner för nyproduktioner och nybildade bostadsrättsföreningar.
 11. Gemensamt elavtal
 12. Ett gemensamt elavtal kan resultera i lägre kostnader än individuella avtal, med en återbetalningstid på cirka två år.
 13. Investering i solceller. Solcellsinstallationer kan kraftigt minska energikostnaderna och öka fastighetens värde.Solceller14. Fördelar inkluderar finansiella besparingar, minskat beroende av fossila bränslen, och ökad grön och hållbar drift.

Genom att utforska och implementera hållbara och kostnadseffektiva lösningar kan bostadsrättsföreningarna bättre hantera dessa ekonomiska utmaningar och säkerställa långsiktig stabilitet. Att tänka strategiskt och proaktivt är avgörande för att undvika onödiga kostnader och maximera fördelarna med de åtgärder som vidtas.

Föregående artikel Boindex sjönk till en ny rekordlåg nivå
Nästa artikel Styrelsens roller – vilka uppgifter har de? Sommarskolan avsnitt 1

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här