AnnonsElectrolux Professional AB

Bosparandet ökar kraftigt bland unga vuxna

18 mar 2021

2018 gav Byggföretagen Novus i uppdrag att kartlägga unga vuxnas bostadsresa. Nu har resultatet för 2020 presenterats och den tydligaste trenden är ett kraftigt ökade bosparande.

– Att unga vuxna sparar mer är framför allt ett resultat av bolånetaket, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert vid Byggföretagen till Borätt Forum. Idag krävs det både en hög lön, storleksordningen 35 000 kronor i månaden, och en rejäl kontantinsats för att kunna köpa en nyproducerad enrumslägenhet i storstadsregionerna.

Tröskeln för förstagångsköpare är för hög

Kartläggning visar att andelen unga vuxna som bosparar ökat från 64 procent 2018 till 72 procent år 2020. Andelen kvinnor som bosparar är 79 procent medan motsvarande siffra för män är 61 procent. Andelen kvinnor som har ett sparande på över 200 000 kronor har ökat från 23 till 32 procent och bland män har den andelen ökat från 35 till 39 procent. Dessutom har antalet som sparar mer än 3 000 kronor per månad ökat generellt, särskilt i storstadsområdena. Frågan är ändå hur långt det räcker. Anna Broman berättar att i dag kan bara en av fem unga vuxna köpa en nyproducerad enrumslägenhet i Stockholmsregionen och i Göteborg är det så få som var tionde som har råd att köpa.

– Vi förordar att man slopar det skärpta amorteringskravet och även höjer bolånetaket, säger Anna Broman. Vi tycker också att man bör överväga att avskaffa även det första amorteringskravet för förstagångsköpare. Trots både bra utbildning, lön och idogt sparande har alldeles för få unga vuxna möjlighet att köpa sig en bostadsrätt. Tröskeln in på marknaden är för hög.

Undersökningen kartlägger även unga vuxnas preferenser när det gäller framtida boendeform. Den egna villan stärker sin position som den långsiktigt mest attraktiva boendeformen, även om bostadsrätten vinner i det kortare perspektivet. Hyresrätten är däremot allt annat än populär, särskilt på längre sikt, bara 3 procent väljer det som första alternativ.

Källa: Bostadsresan (Novus och Byggföretagen)

Här kan du ladda ner hela undersökningen 

 

Föregående artikel Släpp inte in oseriösa entreprenörer
Nästa artikel Byggfusk risk på överhettad marknad

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här