AnnonsElectrolux Professional AB

Bostadspolitik inför valet – moderaterna

11 aug 2018

Borättforum granskar bostadspolitiken inför valet…

VILKA ÄR DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA ELLER TILLÄGG SOM BEHÖVER
GÖRAS I BOSTADSPOLITIKEN EFTER VALET?

Det går inte att lyfta fram ett fåtal enskilda åtgärder i tron att
de ensamma skulle lösa alla problem på bostadsmarknaden. Det finns
en risk att det gör mer skada än nytta att prata om enskilda
lösningar, när det som behövs är att bostadspolitiken reformeras i
grunden.

VILKA FÖRÄNDRINGAR AV BOSTADSPOLITIKEN TYCKER DU O DITT PARTI ÄR
NÖDVÄNDIGA?

Bostadspolitiken måste sluta fila på marginalen. Det krävs
genomgripande reformer. Det handlar om att ge alla, oavsett plånbok,
möjligheter till ett bra boende i den boendeform de själv önskar.
Fler bostäder behövs, men också skatte- och finansieringsreformer,
kortare planprocess och snabbare och billigare produktion. Vi måste
se över såväl bostadsbidrag som bosparsystem, bolånefinansiering
och andrahandsuthyrning i ett samlat paket. Dessutom behöver
rörligheten i det befintliga beståndet öka och vägen in till det
ägda boendet måste bli enklare.

VAD ÄR ER POSITION GÄLLANDE RÄNTEAVDRAGET? OCH HUR BÖR DET
HANTERAS?

Ränteavdragen är en naturlig del av vårt skattesystem. Om man
betalar skatt på vinsten är det normala i vårt system att man
också får göra avdrag för kostnader. Hur höga nivåerna kan
alltid diskuteras, men att det finns avdragsmöjligheter för räntor
är rimligt.

VAD ÄR ER POSITION GÄLLANDE AMORTERINGSKRAVET? OCH HUR BÖR DET
HANTERAS?

Ökningen av hushållens skuldsättning är alltför hög och behöver
hanteras. Vi tyckte att tidpunkten för införandet av den senaste
skärpningen av amorteringskravet var fel. Det infördes då vi såg
en nedgång på marknaden och kravet riskerade att förvärra
bostadskrisen. Regeringen är ytterst ansvarig för de åtgärder som
införs, och sedan kravet aviserades har vi också sett en fortsatt
nedgång. Vi utesluter inte åtgärder för att hantera hushållens
skuldsättning, men det centrala är att komma åt bostadsbristen och
få en bättre fungerande bostadsmarknad.

VILKA ÅTGÄRDER SKA VIDTAS FÖR ATT ALLA YNGRE SKA KUNNA FÅ ETT EGET
HEM?

Möjligheten att själv äga sin bostad är en central utgångspunkt i
Moderaternas bostadspolitik. I grund och botten handlar det om att
bygga många fler nya bostäder. Men åtgärder behöver också vidtas
som kan minska produktionskostnaden, så att unga har råd att flytta
in. Här handlar det exempelvis om att minska på detaljkraven, korta
planprocessen och minska antalet överklaganden. Vi vill också göra
det möjligt att bygga t.ex. studentbostäder av enklare, men ändå
god, standard.

VÅRA UNGDOMAR, VILKA ÅTGÄRDER SKA GÖRAS FÖR ATT DE SKA KUNNA
SKAFFA BOSTAD? OCH TILL NÄR SKA DET VARA GENOMFÖRT?

Den långsiktiga lösningen måste handla om att bygga många fler
bostäder i olika upplåtelseformer. För att få fram fler boenden
på kort sikt vill vi höja schablonavdraget och underlätta för
andrahandsuthyrning, framför allt i de större städerna.

VAD ÄR ER SYN PÅ OMRÅDEN RUNT OM I SVERIGE, SOM TEX AKALLA, KISTA
OCH ROSENGÅRD OCH DEN SEGREGATIONEN SOM FINNS IDAG? OCH HUR TÄNKER
NI ARBETA MED DETTA?

Flertalet av de utanförskapsområden vi har i Sverige finns i
miljonprogrammen som byggdes under 60- och 70-talen. Stadsdelar
utvecklades som enskilda enklaver med en mycket stor majoritet
hyresrätter för framförallt ekonomiskt svagare grupper. För att
minska segregationen krävs åtgärder på flera håll. Fler behöver
gå från bidrag till jobb, och andelen ägt boende behöver öka.
Till exempel föreslår vi att det ska vara möjligt att ombilda
hyreslägenheter till ägarlägenheter så att dessa områden får
fler typer av boenden. Samtidigt måste vi komma tillrätta med
kriminaliteten i dessa områden. Därför vill vi tillföra kraftigt
ökade resurser till polisen.
 

Föregående artikel Nedräkning!
Nästa artikel Bostadspolitik

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här