AnnonsElectrolux Professional AB

Bottenrekord för nybyggda bostäder på Hemnet

18 apr 2024

Under våren har det varit en märkbar nedgång på nyproduktionsmarknaden, vilket återspeglas i en dramatisk minskning av antalet nyproducerade bostäder till salu på Hemnet. En minskning på hela 45 procent jämfört med föregående år signalerar en iskyla som håller i sig, trots att övriga bostadsmarknaden visar tecken på återhämtning. Utgångspriserna för nybyggda bostäder har också skjutit i höjden och befinner sig på rekordnivåer.

Orsakerna till denna nedgång är många enligt Klas Pettersson, vd på Erik Olsson Nyproduktion. Han pekar bland annat på det historiskt låga antalet byggstarter det senaste året. Ökade byggkostnader och minskad efterfrågan till följd av tidigare räntehöjningar har bidragit till denna utveckling.

En annan faktor som spelar in är de högre snittpriserna för nyproduktion jämfört med andrahandsmarknaden. Att betala mer för något helt nytt är förståeligt, men det finns också bostäder som prissatts utifrån en tidigare marknadssituation, vilket kan påverka försäljningen negativt.

-Många är tveksamma att binda sig till en bostad som inte är inflyttningsklar förrän om ett till två år, säger Henrik Lenander, Fastighetsbyråns nyproduktionsavdelning. Foto: Fastighetsbyrån.

Henrik Lenander, från Fastighetsbyråns nyproduktionsavdelning, pekar på de långa led-tiderna som en utmaning för marknaden. Många är tveksamma att binda sig till en bostad som inte är inflyttningsklar förrän om ett till två år. De få som har sålts är oftast de som är klara för inflyttning inom kort.

Trots den dystra bilden ser både Pettersson och Lenander ljuspunkter för framtiden. Signalerna om en kommande räntesänkning har redan börjat påverka marknaden positivt, även om det tar tid för köparna att återfå sin trygghet. Enligt dem kan en räntesänkning bli den sista bekräftelsen på att marknaden är på väg åt rätt håll.

Även om det fortfarande finns utmaningar att övervinna på nyproduktionsmarknaden så tror både Pettersson och Lenander på en ljusnande framtid, där förutsättningarna för att köpa på ritning förbättras och marknaden blir mer attraktiv för potentiella köpare.

Föregående artikel Så upptäcker styrelsen vanvårdade lägenheter!
Nästa artikel Bostadspolitiska åtgärder saknas från regeringen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här