AnnonsElectrolux Professional AB

När överlämningen går snett

17 apr 2024

Hur ska en överlämning mellan byggstyrelse och boendestyrelse i nybildade bostadsrättsföreningar gå till? De flesta förväntar sig nog att byggstyrelsen lämnar över allt som rör byggnationen, så att den nyvalda styrelsen har möjlighet att agera för medlemmarnas bästa. Brister i överlämnandet kan få svåra konsekvenser.

När bostadsrättsföreningarna brf Björkbacken och brf Höjdparken i Strängnäs bildades för ett drygt decennium sedan, blev de nya styrelserna inte informerade om att byggentreprenören PEAB hade gett Höjdparken servitut på en garagenedfart på Björkbackens mark. Detta hade inte meddelats vid överlämningsstämma. Ilskan och förvåningen blev stor när stora entreprenadmaskiner dök upp och grävde bort Björkbackens nyanlagda trädgård.

En juridisk strid följde. Efter mer än ett decennium av stämningar, domstolsförhandlingar och överklaganden fick Björkbacken rätt i Högsta domstolen.

Ett annat fall är Riksbyggens bostadsrättsföreningar Ljuspunkten och Ljusglimten i Göteborg som stod klara 2017.  Ljusglimten är ett 55+ boende som består av två 6-våningshus, medan Ljuspunkten består av tre 6-våningshus, där det bor en del yngre familjer. Bägge föreningarna hade samma byggstyrelse, så uppdelningen mellan föreningarna tycks ha gjorts sent i processen.

I början av 2024 meddelar Riksbyggen att föreningarna har betalat varandras vatten och sopavgifter.

Nu har det uppdagats att vattenmätare men också flera andra system blandats ihop. Det innebär att den mindre föreningen fått bära den större föreningens kostnader i mer än fem år.

–Detta fick vi veta efter det att garantitiden gått ut, säger Sune Åkerblom på Brf Ljusglimten.

Brf Ljusglimten har under flera år försökt att få ut fullständig information kring bygget.

 

Stämma
Vid överlämningsstämman tar boendestyrelsen över det fulla ansvaret för föreningen. Här bör den nya styrelsen få all dokumentation som gäller bygget.

– Vi ville ta del av att dokumentation för att veta vilka beslut som fattats, när det hände och varför för att vi skulle kunna agera inom garantitiden, men Riksbyggen har inte lämnat de uppgifter vi behöver, säger han.

Det finns fler oklarheter. Tomtgränserna mellan de bägge föreningarna är lite märkliga. Detta innebär att det är oklart var brandcellsgränsen går och hur bilplatsernas fördelas i det underliggande garaget. En bagatell kan tyckas, men om exempelvis en bilbrand skulle inträffa är det nog så viktigt att veta vilken förenings försäkringsbolag som ska reglera skadan.

En bostadsrättsförening bildas oftast innan spaden satts i jorden och lägenheterna säljs innan huset är byggt. När de boende flyttar in har föreningen redan verkat länge ledd av en byggstyrelse (interimsstyrelse). Ansvaret för föreningen och fastigheten lämnas över till en nyvald styrelse som ska bestå av de nyinflyttade medlemmarna. Det naturliga är att all dokumentation gällande bygget lämnas över till den nya styrelsen. Styrelsen har från och med överlämnandet det fulla ansvaret för fastigheten. Föreningen är ju densamma, den har ju bara bytt styrelse.

Dessvärre finns det inte någon tydlig lag eller regel som säger vad som ska lämnas över.

Vad som ska lämnas över kan regleras i avtal.

Som fallen ovan visar kan bostadsutvecklaren på det viset dölja viktiga fakta för den styrelse som tar över.

Föregående artikel Förbud mot montering av solceller utan korrekt fallskydd
Nästa artikel Juridiska aspekten för en vanvårdad lägenhet

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här