AnnonsElectrolux Professional AB

Förbud mot montering av solceller utan korrekt fallskydd

17 apr 2024

Arbetsmiljöverket skriver i ett pressmeddelande att fall från höjd är den vanligaste olycksrisken vid montering av solceller på tak. Nu förbjuder man bolaget Sesol AB att utföra solcellsarbeten utan korrekt fallskydd. Förbudet förenas med ett vite på 2 miljoner kronor.

Det blir alltmer populärt att producera egen el med solceller. I takt med den kraftigt ökade efterfrågan har solcellsmontörerna blivit fler och antalet olyckor har tyvärr också blivit fler skriver Arbetsmiljöverket.

När en bostadsrättsförening anlitar en entreprenör för exempelvis installation av solceller har föreningen i egenskap av byggherre det övergripande arbetsmiljöansvaret. Följer inte entreprenören arbetsmiljöverkets föreskrifter kan detta drabba föreningen. Men en brf kan skydda sig mot detta genom att vid kontraktsskrivningen skriva över arbetsmiljöansvaret på entreprenören. Dock måste det då vara en totalentreprenad där entreprenören har full kontroll över hela projektet. Detta följer av 3 kap 6 paragrafen i Arbetsmiljölagen och anslutande föreskrifter som meddelats med stöd av 4 kap  i den 8 och 10 paragrafen i lagen.

Den allra vanligaste olycksorsaken är fallolyckor och därefter att man tappar kontroll över handverktyg. Andra risker för montörerna är fysisk överbelastning, solpaneler är stora och kan väga 25–30 kilo styck. Felaktigt monterade paneler kan också orsaka elolyckor och bränder.

– Det som behöver utvecklas inom solcellsbranschen är att öka kunskapen om förebyggande arbetsmiljöarbete och fallskydd för att arbetet ska utföras på ett säkert och ergonomiskt riktigt sätt, säger Mattias Hedengren, Arbetsmiljöverket i sitt pressmeddelande.

Läs mer här om vilka krav som ställs från Arbetsmiljöverket vid installation av solcellsanläggningar.

 

 

Föregående artikel Energifylld kväll i Uppsala med Borätt forum!
Nästa artikel När överlämningen går snett

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här