AnnonsElectrolux Professional AB

Brf Liljeholmsberget överklagar domen om markhyran

11 apr 2023

Nu överklagar bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget i Hägersten domen om höjd markhyra efter att ha förlorat tvisten i mark- och miljödomstolen. Nu ska mark- och miljööverdomstolen pröva om Stockholms stads höjning med 161 procent är skälig.

Vi har tidigare berättat om bostadsrätts-föreningen Liljeholmsbergets tvist med Stockholms stad om markhyran, den så kallade tomträttsavgälden. Staden vill höja avgälden med 161 procent för den kommande tioårsperioden. Enligt domen den 23 mars ska föreningen betala 4 259 000 kr i markhyra fram till år 2026 och från den 1 januari 2022. Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget ska även ersätta Stockholms kommun för rättegångskostnader om 260 600 kronor.

Nu har föreningen beslutat sig för att överklaga domen till mark- och miljööverdomstolen, berättar styrelsens ordförande Erik Fahlén.

– Vi tycker att det finns tvetydigheter i domen som vi vill ha klarlagda. Vi driver inte det här bara för att vara besvärliga utan vi är ute efter att få en rimlig utveckling av markhyrorna, säger han.

Vad ser du för utsikter att ni ska få ett annat utfall i nästa instans?

– Det finns en stor osäkerhet när man går in i en juridisk process. Men alternativet, att bara acceptera ett så här otydligt utfall, vore sämre för vår förening.

 

 

Föregående artikel Föreningens träd ger staden liv
Nästa artikel Riksbyggen säljer trögt – vill hyra ut

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här