AnnonsMiele

Brf tvingas klottersanera carport

21 feb 2024

Klotter
Missprydande klotter har blivit domstolfall. Mark- och miljödomstolen hänvisar till Plan- och Bygglagen. GENREBILD

Klottret syns från E18. Mark- och miljööverdomstolen slår fast att en bostadsrättsförening i Järfälla är skyldig att klottersanera sin carport.

Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun beslutade i maj 2023 att förelägga en bostadsrättsförening i kommunen att sanera klotter och återställa fasaden på föreningens carport inom viss tid. Föreläggandet förenades med ett vite om 40 000 kronor.

Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas. Nämnden hänvisade även till en bestämmelse i detaljplanen. Där framgår att reklam eller annonsering inte får förekomma på carportar mot E18.

Beslutet fattades med stöd av 8 kap. 14 § plan- och bygglagen, PBL, där det anges att byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas. Nämnden hänvisade även till en bestämmelse i detaljplanen. Där framgår att reklam eller annonsering inte får förekomma på carportar mot E18.

Länsstyrelsen i Stockholms län upphävde beslutet. Som motivering angavs att 8 kap. 14 § PBL inte kan tolkas som att den innebär en skyldighet för fastighetsägare att hålla byggnader fria från klotter.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt gick dock på kommunens linje och anser att 8 kap. 14 § PBL är tillämplig när en byggnad har förvanskats genom klotter.

Enligt domstolen har klottret fått en förhållandevis stor omgivningspåverkan eftersom carportfasaden är väl synlig från E18.  Vidare utgör klottret en avvikelse från den planbestämmelse som nämnden har hänvisat till i sitt beslut.

Domstolen upphävde dock kommunens beslut om vite.

Föregående artikel Så skriver ni en förvaltningsberättelse
Nästa artikel Därför är valberedningen viktig!

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här