AnnonsMiele

Konsumtionen stiger liksom lönerna

22 feb 2024

Den svenska BNP:en visar tecken på tröghet och förväntas öka endast med 0,1 procent under året. Den främsta faktorn som pressar tillväxten är nedgången i näringslivets investeringar. Efter en svag 2023 förväntas hushållens konsumtion återhämta sig, drivet av stigande reala hushållsinkomster. De ökande reala inkomsterna kommer från förväntade löneökningar i takt med en inflation något över Riksbankens mål på 2 procent.

-En möjlig sänkning av styrräntan ökar sannolikheten för en mjuklandning för den svenska ekonomin samtidigt som inflationen närmar sig målet, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, noterar Riksbankens förändrade riktning, där de meddelar möjlig sänkning av styrräntan före sommaren. Han betonar att detta ökar sannolikheten för en mjuklandning för den svenska ekonomin samtidigt som inflationen närmar sig målet.

”Löneökningar över inflationen innebär en ökad köpkraft för hushållen, vilket förväntas leda till ökad konsumtion och motverka de negativa effekterna på BNP från fallande investeringar”, säger Robert Boije.

Prognoser indikerar att Riksbanken kommer att sänka styrräntan fem gånger under året med start i maj. Detta förväntas gradvis minska styrräntan till 2,75 procent vid årets slut. Förändringen antas sänka de rörliga bolåneräntorna, och i januari 2026 förväntas de vara runt 3,3 procent.

Boije framhåller även den geopolitiska osäkerheten och påpekar att framtida händelser kan påverka prognoserna. Om prognoserna stämmer skulle det innebära en betydande lättnad för högt belånade hushåll, men Boije tror inte att de rörliga bolåneräntorna kommer att sjunka ytterligare.

 

Föregående artikel Därför är valberedningen viktig!
Nästa artikel FI: Krav på digitala amorteringsunderlag

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här