AnnonsElectrolux Professional AB

Det är så här byggbranschen fungerar

23 sep 2023

På redaktionen nås vi ständigt av berättelser från bostadsrättsföreningar över hela landet som råkat ut för fusk och slarv i nyproduktion. Gång på gång ser vi samma mönster: En bostadsutvecklare bygger nytt. Bostadsrättsföreningen bildas och leds av en byggstyrelse, som oftast är utsedd av byggentreprenören.

Vid nybyggnation kräver banken att en stor del av lägenheterna måste vara sålda innan spaden sätts i jorden. Den byggande styrelsens uppgift är att noga övervaka bygget och petigt påtala alla fel. Byggstyrelsens verkliga uppdragsgivare är ju de framtida medlemmarna, de som ska bo i huset. Eftersom de som har köpt sina bostäder inte har

Föregående artikel Förbjud förhandsavtal – dagens regler lämnar köpare utan skydd
Nästa artikel Skydd för skyfall

1 Kommentar

  1. Citerat från bostadsrätternas hemsida.

    ”Krav på skadestånd måste normalt väckas hos domstol inom ett år efter föreningsstämman. Om däremot oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats kan krav väckas fem år från utgången av det räkenskapsår då det beslut fattades eller den åtgärd utfördes som ligger till grund för kravet på skadestånd.

    Skadeståndskrav på föreningen kan enligt lag endast komma i fråga om styrelseledamöter uppsåtligen eller av oaktsamhet, som det heter i lagen, skadar föreningen i sitt uppdrag. Det är föreningen, eller den enskilde, som stämmer föreningen som har bevisbördan i skadeståndsprocessen och det ställs i allmänhet stora krav på bevisning för att styrelsen i lagens mening ska anses skadeståndsskyldig”

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här