AnnonsElectrolux Professional AB

Det finns ingen gräns för hur hög en årsavgift får vara

25 jul 2022

Kan styrelsen i en bostadsrättsförening på egen hand besluta om en plötslig höjning av årsavgiften? Årsavgiftens storlek är en fråga som styrelsen beslutar om. Vad händer om jag inte håller med om höjningen? Det finns ingen gräns för hur hög en årsavgift får vara.

Det finns ingen gräns för hur hög en höjning av årsavgiften får vara i en bostadsrättsförening, allt beror på vad nuvarande styrelse anser är rimligt. Det finns heller ingen möjlighet att överklaga en höjning av avgiften. Foto: Adobe Stock

När man köper en bostadsrätt köper man rätten att bo i en bostad i föreningen, inte själva bostaden i sig. Fastigheten där bostaden är belägen ägs av föreningen som i sin tur har ett fastighetsägaransvar, ett ansvar att ta hand om och underhålla fastigheten och föreningen.

Ska täcka föreningens kostnader

Enligt lag är den boende skyldig att betala en månatlig avgift till föreningen, en så kallad årsavgift. Årsavgiften ska täcka kostnader för föreningens löpande verksamhet och årsavgiftens storlek beslutas av styrelsen. Styrelsen gör en bedömning mot bakgrund av föreningens ekonomi och ser vilka kostnader föreningen har, till exempel kostnader för sophantering och fastighetsskötsel, räntor och amorteringar.

Årsavgiftens storlek

Det är inte ovanligt att en styrelse beslutar om att höja årsavgiften, ibland så mycket som 10 procent, speciellt i dessa tider och det väcker ofta frågor om styrelsen kan göra så? Svaret på den frågan är ja. Årsavgiftens storlek är en fråga som är exklusiv för styrelsen att besluta om.

Plötsliga höjningar är därmed inte ovanligt och saker som kan medföra en höjning är till exempel om föreningen genomför en större renovering eller om föreningen av andra orsaker har högre kostnader. Det kan också vara så att föreningen nyligen fått en ny styrelse som gör en annan bedömning av föreningens ekonomi och därför anser att årsavgiften bör höjas.

Vad är rimligt?

Det finns ingen gräns för hur hög en höjning av årsavgiften får vara, allt beror på vad nuvarande styrelse anser är en rimlig summa. Det finns ingen möjlighet att överklaga en höjning av årsavgiften utan om man som medlem är missnöjd och anser att höjningen är oskälig får denne vid nästa stämma rösta för en annan styrelse som i så fall kan justera årsavgiften.

Även om man anser att årsavgiften är för hög är det viktigt att man betalar den i tid. Om inte styrelsen beslutar något annat framgår det av stadgarna att årsavgiften ska betalas en gång i månaden, senast sista vardagen före ett månadsskifte. Om årsavgiften inte betalas i tid utgår dröjsmålsränta och man riskerar också att få bostadsrätten förverkad.

Källa: Mynewsdesk

 

Föregående artikel Vattenskador ökar markant
Nästa artikel  Flytta till mindre – svårt för äldre

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här