AnnonsMiele

Få föreningar har ordning på skyddsrummet

3 mar 2022

Förra veckans fråga fick ett antal intressanta svar. Frågeställningen var enkel – har din förening skyddsrum och är skyddsrummet möjligt att ta i bruk inom 48 timmar?

Frågorna känns förstås mest relevanta för de föreningar som har skyddsrum. I flerbostadshus byggda före 1990 ska de finnas, men efter murens fall har inte skyddsrum prioriterats. De skyddsrum som finns i äldre hus används ofta till annat.

Många av de svarande uppger att skyddsrummet används till förråd eller cykelrum och många svarar ett enkelt ja på frågan om det kan tas i bruk snabbt.

Men det är inte bara att bära ut cyklarna – ett fungerande skyddsrum innehåller ganska avancerad utrustning.

En förening i Märsta norr om Stockholm tänker lite längre:

”Att röja och utrymma är nog inget problem, det är att få ihop alla rör för ventilation vatten, avlopp mm som kommer att vara problem. Ingen från tiden när skyddsrummet upprättades 1989 finns kvar och vi vet inte vem som ska kunna utbilda oss i detta med montering av utrustningen.”

En förening har fått sitt skyddsrum inspekterat:

”Vårt skyddsrum besiktigades för drygt ett år sedan, och då fick vi föreläggande om att fixa en lång lista med åtgärder för att få det godkänt. Vi tog hjälp av ett externt företag för detta och nu är skyddsrummet godkänt.”

Brf Klarastrandsleden i Stockholm har tagit frågan på stort allvar och ställt ett antal frågor till Myndigheten för Skydd och Beredskap, MSB.

”Enl. instruktionen i TB78 skall skyddsrummen iordningställas på 48 timmar. I skyddsrummen finns 133 lägenhetsförråd som skall rivas och tömmas. Dessutom skall vi montera och installera all utrustning som behövs enl. TB78. Det innefattar bl.a. montering och installation av fläktaggregat, gasfång, ventilationssystem, skyddsfilter, övertrycksmätare, torrklosett med skärmväggar och dörrar, klädhängare mm. Är det rimligt att föreningens medlemmar och styrelse klarar av detta på 48 timmar?”

MSB:s svar är att detta är ägarens ansvar och att det ska finnas en instruktion i skyddsrummet.

Styrelseledamoten Robert Wahlgren är inte nöjd med svaret.

– Det räcker inte med att vara normalhändig för att montera utrustningen. Att driftsätta skyddsrummen borde vara en uppgift för Civilförsvaret eftersom man inte kan räkna med att vanliga människor klarar av monteringen, säger han till borättforum.se.

Se föreläsning: Skyddsrum – föreningens ansvar!

Föregående artikel Insändare: ”Avgifter äter upp möjlighet att hålla huset i bra skick”
Nästa artikel Brandsäkra bostadsrättsföreningen – här finns de verkliga farorna

2 Kommentarer

  1. ”I flerbostadshus byggda före 1990 ska de finnas.”
    Hmm? Kollar man en skyddsrumskarta ser man att det är fel, annars skulle alla orter ha mängder med skyddsrum…
    Vi har skyddsrum i vår fastighet som är byggd decennier innan dess, men det är inget som är aktivt längre, och inte med på skyddsrumskartan, naturligtvis.
    Ni borde klargöra vad som egentligen avses.

  2. Före 1990 fanns det ett tydligt regelverk. Skyddsrumsförordning (1979:90) stadgade var skyddsrum skulle byggas. Förordningen avskaffades 1995. Sedan 2002 har inga nya skyddsrum byggts i Sverige.
    Redaktionen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här