AnnonsElectrolux

Fastighetsmäklare – ett slitsamt säljjobb utan grundlön

11 sep 2022

Det är tufft att vara mäklare – så tufft att många unga mäklare lämnar yrket tidigt i karriären. Mäklaren måste få in objekten till varje pris. Inga försäljningar – ingen lön. Att jobba utan grundlön påverkar också mötet med säljarna av småhus och bostadsrätter.

Det är tufft att vara mäklare. Ingen försäljning – ingen lön. Foto: Adobe Stock

Ju fler som ska konkurrera om uppdragen desto mer kan det innebära att en del mäklare kan komma att ta ”genvägar”, säger Marianne Byding, SBAB Bank AB och som tidigare jobbade som mäklare i knappt ett år på Kungsholmen. Det kan handla om genvägar i form
av att gå ned i provision och/eller att övervärdera bostaden till en glad säljare som i slut-ändan kanske blir besviken.

Varför slutade du som mäklare?

–Mitt alternativ var att jobba inom bank& finans med en väldigt bra månadslön – det har bara fördelar jämfört med att jobba på provision.

Hur många som lämnar yrket vill inte Mats Lövgren, lärare på fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle, gå in på men för att vara ett akademiskt yrke är personalom- sättningen mycket hög.

– Det handlar också om dåligt ledarskap ute bland franchiseföretagen – den nya mäklaren
får klara sig själv. Sverige har världens lägsta provisioner mot kund, mäklaren sätter själv priset på sin tjänst i jakten på marknadsandelar, säger Mats Lövgren som också efterlyser kollektivavtal i branschen. FMI, fastighetsmäklarinspektionen, en statlig myndighet som bland annat hanterar disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare, tog emot 1 841
anmälningar förra året. Den absolut vanligaste orsaken till en anmälan är lockpriser. Mellan januari och april 2022 fick FMI in 481 anmälningar mot fastighetsmäklare. Enligt god mäklarsed ska mäklaren tillvarata både säljaren och köparens intressen (opartisk mellanman).

Hur kan man göra det om man måste få in objektet till varje pris?

– Man ger ett högt pris till säljaren för att få in förmedlingsuppdraget vilket kan leda till en prisspiral uppåt, säger Marianne Byding.

Enligt en studie från KTH 2016 om bakomliggande orsaker till att fastighetsmäklare väljer att sluta inom fem år anges tre huvudsakliga skäl; arbetstiderna, tillgängligheten, lönestrukturen och den stress och press som dessa faktorer bidrar till.

– Stämmer bra enligt mig, jag valde att gå tillbaka till månadslön måndag till fredag i arbetstid. Jag har visserligen krav på tillgänglighet utöver vanlig arbetstid men nu har jag betalt för det, säger hon.

Av de 58 personer som deltog i undersökningen var 81 procent kvinnor och resterande 19 procent män. Av dessa var 97 procent under 30 år och samtliga verksamma som fastighetsmäklare mindre än fem år. Majoriteten fastighetsmäklare, 58 procent, har enbart provisionsbaserad lön. Arvodet från säljaren går till mäklarföretaget och sedan får mäklaren 20-30 procent av arvodet. En mäklare som tar 40 000 kr ink moms i provision av en kund får behålla ca 8 000 kr i lön före skatt (om man räknar på 25 procent).

– Vår uppfattning är att det är en oerhört viktig framtidsfråga att styra upp arbetsvillkoren för mäklarna, säger Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef på Mäklar-samfundet.

Varje år gör Mäklarsamfundet en branschundersökning där de frågar mäklarna om vad de tycker om sina villkor. De positiva svaren i undersökningen visar att mäklarna tycker att jobbet är dynamiskt och varierande och de negativa svaren handlar om att lönen är
provisionsbaserad. Enligt Joakim Lusensky har 70 procent av landets 7 691 registrerade
mäklare provisionsbaserad lön. Att det dessutom saknas kollektivavtal och att det inte finns något fackligt förbund som enbart företräder mäklarkåren kan vara viktiga anledningar till att många avregistrerar sig. Dessutom leder den hårda konkurrensen till en nedåtgående
arvodesspiral, vilket gör det ännu svårare att försörja sig som mäklare.

Sanna Pickelner har jobbat som fastighetsmäklare i sju år. Hon har gått från anställd till att driva ett eget kontor i Johanneshov ihop med en kollega sedan tre år tillbaka.

Vad är tjusningen med yrket?

– Jag älskar det här arbetet som är varierande och jag möter många olika typer av människor. Jag är en tävlingsmänniska så det passar mig med ett jobb som är utmanade, säger hon.

Anser du att du tjänar tillräckligt och har ”råd” att fortsätta som mäklare?

– Ja, jag klarar mig bra men jag har förståelse för att det inte gäller alla. Det är ett tufft arbete med hård konkurrens. Självklart kan det kännas otryggt för många med en sådan typ av anställning vilket nog är den främsta anledningen till varför så många slutar arbeta som mäklare, säger hon.

Sanna Pickelner lyfter fram att en viktig och många gånger avgörande aspekt är att man måste hamna på rätt kontor och få bra förutsättningar från början.

– Gör man inte det så är det många som ledsnar och slutar. Självklart tror jag att en annan typ av lönemodell skulle kunna påverka att fler blev kvar i branschen. Arbetet saknar trygghet på det sättet, säger hon.

Även om hon tycker att man måste lägga ner mycket tid och slit är jobbet
det roligaste arbete hon någonsin haft.

– Man får så mycket tillbaka. Idag jobbar jag övervägande med rekommendationer, kunder kontaktar mig och jag behöver inte jaga nya affärer själv på samma sätt som i början. Det är hit man vill komma och det krävs hårt arbete men är så tacksamt när man väl är i mål.
Att kunna vara tillgänglig ger också en chans till att kunna ha en flexibilitet inom yrket vilket jag uppskattar mycket, avslutar Sanna Pickelner.

 

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här

Integritetsinställningscenter

Funktionella cookies

Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

Läs mer om hur vi använder cookies här

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Advertising

Analytics

Other