AnnonsElectrolux Professional AB

Fjärrvärmepriserna rusar

14 jun 2024

Fjärrvärmekunderna måste få en starkare position på marknaden, enligt Fastighetsägarna, efter att ny statistik från Energiföretagen visar på kraftiga prisökningar som visar att priserna för fjärrvärme i genomsnitt har stigit med cirka 16 procent. Konkurrensverket har i en nylig granskning uttalat att fjärrvärmemarknaden ofta präglas av oskäliga priser och betonar behovet av att stärka kundernas skydd.

– Det är oacceptabelt att fjärrvärmebolagen utnyttjar sin monopolliknande ställning för att höja priserna mer än vad som är skäligt. Detta drabbar fjärrvärmekunderna, som varken kan påverka priset eller enkelt byta till en annan uppvärmningsform, säger Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna.

– Det är oacceptabelt att fjärrvärmebolagen utnyttjar sin monopolliknande ställning för att höja priserna mer än vad som är skäligt. Detta drabbar fjärrvärmekunderna, som varken kan påverka priset eller enkelt byta till en annan uppvärmningsform, säger Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna. Foto: Fastighetsägarna

Den statliga fjärrvärmenämnden har uppdraget att medla mellan fjärrvärmebolag och kunder när direkta förhandlingar om pris inte leder till en överenskommelse. Fastighetsägarna anser dock att fjärrvärmenämnden inte fungerar effektivt, då kunderna endast företräds av Konsumenternas Energimarknadsbyrå, som är helägt av branschorganisationen Energiföretagen.

– Många kunder upplever fjärrvärmenämndens medling som meningslös. Besluten i nämnden är ofta otydliga, inkonsekventa och svåra att förstå. Dessutom saknas en verklig konsumentföreträdare när beslut fattas, vilket ytterligare försvagar kundernas ställning, säger Rikard Silverfur.

Fastighetsägarna efterlyser nu tydligare regleringar och ökad transparens i prissättningen av fjärrvärme. Regeringen har inlett en översyn av fjärrvärmemarknaden för att förhindra fler oskäliga prishöjningar.

– Det är avgörande att beslut snabbt kommer på plats för att stärka kundskyddet och göra konsumenterna starkare, avslutar Rikard Silverfur.

Föregående artikel Skydda bostadsrättsföreningen från sommarens skyfall!
Nästa artikel Att tänka på vid lämnande av uppgifter till entreprenören

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här