AnnonsMiele

Förlorade tvist mot Peab – nu riskerar bostadsköpare miljonsmocka

24 maj 2023

Flera bostadsköpare som försökt häva förhandsavtal om nyproducerade lägenheter står nu inför en möjlig ekonomisk mardröm. De senaste domarna i tvister mot byggföretaget Peab har resulterat i tunga förluster för köparna, som nu riskerar att betala rättegångskostnader och kapitalbelopp som överstiger en miljon kronor.

En av domarna gällde en person som hade ingått förhandsavtal om att köpa en lägenhet i Brf VIP-logen intill Friends Arena i Solna. När det var dags att teckna upplåtelseavtalet, valde personen att inte gå vidare och blev sedan ålagd att betala rättegångskostnader, ett kapitalbelopp baserat på att lägenheten såldes till en ny köpare till ett lägre pris samt upplupen ränta. Det exakta beloppet förväntas landa över en miljon kronor.

Även andra köpare som försökt häva sina avtal har drabbats av liknande ödesdigra konsekvenser. I ett annat fall dömdes tre personer som hade tecknat förhandsavtal om

. Klimatsmartgge planeras i Uppsala.
Nu tvekar många köpare att binda sig för nyproduktion.

två lägenheter att betala rättegångskostnader på totalt 830 000 kronor, kapitalbelopp på nästan 700 000 kronor per lägenhet samt ränta.

Det har funnits en tydlig trend där bostadsköpare har försökt häva sina avtal på grund av förseningar i Peabs byggprojekt i Arenastaden. Tidigare domar har i regel gynnat Peab, där tingsrätter har bedömt att förseningarna har varit inom rimliga gränser och att inget avtalsbrott har begåtts. Dessa domar har dock blivit föremål för överklaganden och avgörandena kan komma att omprövas i högre instans.

En intressant twist i denna juridiska strid kom i den senaste domen, där tingsrätten i Solna gjorde en avvikande bedömning. Domstolen baserade sin dom på avtalslagen snarare än bostadsrättslagen och ansåg att det funnits en lucka i lagen. Domen fokuserade på frågan om villkoren i avtalet var oskäliga vid en helhetsbedömning och fann att den starkare parten, i detta fall Peab, hade fått ensam beslutanderätt när det gällde tidpunkten för tillträde till lägenheten.

Det är värt att notera att samtliga tre domar har överklagats och ärendena kan komma att tas upp i högre instanser. Detta innebär att det ännu inte är slutgiltigt fastställt vilka konsekvenser köparna kommer att drabbas av.

 

Föregående artikel Skulderna till Kronofogden ökar trots elstödet
Nästa artikel Möt Borätt forums partner BM Luftbehandling: ”Vi får din ventilation att fungera”

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här