AnnonsElectrolux

Från grön omställning till hållbar inställning

6 jul 2022

Riksbyggens panel diskuterade hållbart byggande
Panelen: Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen, Marie Wetterstand, vd Miltton Europe, Kajsa Crona, regionchef Tengbom Arkitekter och Stefan Dahlbo, vd Fabege,

Hur bygger vi hållbart mot en framtid vi inte har en aning om? En panel med framtidsspanare gav olika perspektiv på framtidens byggande med fokus på en hållbar byggprocess. Det handlar dels om att förlänga livslängden på byggnader – en hållbar byggprocess och återanvändning av byggnader och material.

-Vi efterfrågar cirkulation på material. Hur kan vi utnyttja byggnader maximalt idag och vad är det för drivkrafter som driver på? Vi behöver en beredskap för detta, säger Kajsa Crona, regionchef Tengbom arkitekter.

Kajsa Crona betonade att vi måste minska på klimatavtrycket vår materialförbrukning och få igång det cirkulära och skapa regler kring detta.

-I framtiden kommer vattentillförsel och mat att bli en bristvara och vi måste börja att förbereda oss för hälsoutmaningen, menar hon.  Digitaliseringen gör en boendemiljö möjlig både på landsbygd och stad och en flexibel arbetsmarknad.

Den cirkulära ekonomin var ett begrepp som återkom, hur vi delar på fler ytor och även bilar, cyklar, arbetsrum i framtiden.

-Vi gör gemensamma framtidsspaningar för återbruk och återanvändning av material från gamla byggen, träbyggnationer och grön betong för att bygga ett hållbart samhälle med hänsyn till hela livscykelkalkylen, säger Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Före detta politikern Maria Wetterstrand, VD Miltton Europe, efterfrågar skarpare målsättningar, hårdare energikrav för hur vi ska använda energin effektivare.

-Vi måste få ett pris på utsläpps handeln och vad transportsektorn orsakar, säger Maria Wetterstrand.

-Visst finns det initiativtagande företag men det är inte ovanligt att det handlar om enstaka projekt som inte involveras i byggprojektet. Man måste ändra planlösningar för att använda byggnader flexibelt, avslutar Maria Wetterstrand.

Föregående artikel Byggkostnader debatteras i Almedalen
Nästa artikel Räntor går upp – och ned

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här