AnnonsStyrelsesupport

Gamla bussbatterier lagrar sol-el

26 apr 2021

I bostadsrättföreningen Riksbyggen Viva i Göteborg finns ett energilager bestående av 14 uttjänta bussbatterier från Volvo. De är kopplade till solpanelerna på taket. Elen som produceras under dagens ljusa timmar kan användas kvällar och morgnar när behovet är större.

Försöket som är femårigt har pågått sedan 2018, då bostadsrättshusen vid Guldheden i Göteborg stod klara. Batterierna kommer från el- och hybridbussar på linje 55 i Göteborg. Projektet är ett samarbete mellan bland andra Chalmers, Volvo, Riksbyggen, Johanneberg Science Park, och Göteborg Energi.

Mycket kapacitet kvar

– Bussar kräver hög effekt och energi för att gå mellan hållplatserna, och efter cirka 6–8 år har de åldrats så att de de behöver bytas ut. De har då kvar omkring 80 procent av sin kapacitet och kan utnyttjas i andra miljöer där effektbehovet är mindre, säger Ylva Olofsson, projektledare på Volvo AB.

När batterierna flyttas till en miljö där de mest används för lagring, styrning och effekthantering kan det hålla länge.

Intressant samarbete

Batterierna står i ett välisolerat källarrum och laddas med sol-el från den cirka 1000 kvadratmeter stora solcellsanläggningen på taken. Ylva Olofsson framhåller att energilagringsenheten fungerar mycket bra, och att batterierna ännu inte visat tecken på att åldras. Idag vet man inte hur länge energilagringsenheten kan fungera, och man håller också på att ta reda på vilka ytterligare funktioner som kan kopplas till enheten.

– Det roligaste med projektet är samarbetet mellan de olika intressenterna, att vi tillsammans prövar oss fram, säger hon.

Komplexa styrsystem

Hon beskriver själva energilagringen som relativt okomplicerad tekniskt sett. Komplexiteten ligger i de olika styrsystem som behöver utvecklas och länkas samman för att man ska dra fler nyttor ur systemet.

– Att få batteriets styrsystem att fungera tillsammans med styrsystemen i huset och i elnätet är den verkliga utmaningen, säger hon.
Förhoppningen är att projektet ska mynna ut i att man lyckas skapa en lösning som går att standardisera och sprida.

– Vi vill skapa en produkt som är enkel att sälja och serva. När den elektriska fordonsflottan ökar behövs det nya möjligheter att utnyttja fordonens batterier bättre, säger hon.

Sparar pengar
Marie-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen förklarar att en viktig del i projektet är att få ner energikostnaderna.
De teoretiska beräkningarna visar att det går att spara pengar genom att mer av elen från solcellsanläggningen kan användas av föreningen eftersom batterierna möjliggör att lagra den från en stund på dygnet till en annan och det blir också möjligt att jämna ut byggnadens effektbehov genom att batteriet kan gå in korta stunder när mycket el används i huset samtidigt, säger hon.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här