AnnonsMiele

Höga krav på avskrivningar för brf:er

16 okt 2023

Som Borätt tidigare skrivit om höjs nu kraven på Sveriges alla brf:er gällande årsredovisningen från och med i år. Nya obligatoriska nyckeltal, en kassaflödesanalys, räntekänslighetsanalys med mera. Nu föreslår Bokföringsnämnden ytterligare skärpningar i ett remissvar. Brf:er ska inte längre tillåtas använda sig av redovisningsmetoden K2, utan går över till K3.

En övergång till K3 innebär att avskrivningar inte längre kan klumpas ihop i en enda linjär avskrivning på kanske 100 år eller mer utan ska delas upp i komponentavskrivningar, där avskrivningstiderna varierar och kopplas till komponenternas faktiska livslängd, exempelvis tak, fönster eller fasad. Ett tak ska då skrivas av på 40 år.

Auktoriserade Revisorer (FAR) har i ett separat yttrande tillstyrkt det förslaget och menar att det är positivt att BFN föreslår förändringar som underlättar för befintliga och presumtiva medlemmar att förstå bostadsrättsföreningens ekonomi.

– Som det har varit i en del fall, har man bedömt att hela byggnaden inklusive alla delar av den håller alldeles för länge. Med de nya reglerna blir det tydligt att det ingår till exempel hissar med livslängd på kanske bara 30 år och tak på 40 år. Då blir det svårare för styrelsen att hävda att allt håller i hundra år eller ibland ännu längre, säger Stefan Pärlhem, kanslichef vid Bokföringsnämnden till Svenska Dagbladet.

I vissa föreningar lär det synas mycket högre avskrivningskostnader än i dag om man tillämpat sekellånga nyttjandetider för allt skriver BFN i sitt remissvar.

Läs Bokföringsnämndens remissvar här

2 Kommentarer

  1. Bara mera administrativt krångel.
    Om föreningen har en långsiktig och uppdaterad underhållsplan täcks alla framtida kostnader

    Att skriva av på historiska anskaffningsvärden utan koppling till reala återanskaffningsvärden är trams!

  2. En mycket stor del av anskaffningskostnaden för ett hus belöper på inledning i lägenheterna som t ex i kök, badrum, ytskikten på golv, väggar och tak i alla rum. Det är sådant som slits eller behöver bytas. Men detta slitage är sådant som medlemmen i en bostadsrättsförening själv ska svara för. Varför ska denna del av anskaffningskostnaden ingå i avskrivningsunderlaget?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här