AnnonsElectrolux Professional AB

Hotet om byggstopp tillfälligt undanröjt

10 aug 2021

Under en presskonferens under eftermiddagen idag meddelade klimatminister Per Bolund och näringslivsminister Ibrahim Baylan att regeringen ämnar genomföra en tillfällig förändring i miljöbalken. Detta för att kunna förlänga det redan givna tillståndet för kalkbrytning vid cementtillverkningen i Slite på Gotland.

Förändringen innebär ingen förnyelse av tillståndet utan endast att Cementa ska få bryta all den kalk som inkluderats i det ursprungliga avtalet. Avtalet förlängs med åtta månader från och med den sista oktober som annars skulle varit den sista dagen för brytning enligt det gamla avtalet.

Detta innebär att den cementbrist som enligt en enig byggbransch skulle hota såväl stora infrastrukturprojekt som husbyggande samt innebära massuppsägningar tillfälligt är avvärjd. På frågan om vad som kommer att göras om något nytt avtal inte nåtts innan den nya tidsfristen går ut i slutet på juni 2022 gavs det inget tydligt svar från ministrarna. Per Bolund lyfte i stället fram vikten av att hitta nya lösningar, att bygga i andra material och se över hur man kan minska den sårbarhet som en ensam leverantör kan innebära. 75 procent av all den cement som används i Sverige kommer från Slite.

Cementa, som ansökte om förlängt och utvidgat tillstånd för redan fyra år sedan, har begärt prövningstillstånd i Högsta domstolen (HD) för att häva överdomstolens beslut och därmed kunna fortsätta verksamheten. Enligt Cementa var överdomstolens handläggning av ärendet felaktig och rättsligt tveksam. Men det är ännu oklart om HD, som beslutat att inte ge målet förtur, ens kommer att ta upp fallet.

Föregående artikel Få vill dela kontor med grannen
Nästa artikel Regnvatten – en resurs att ta vara på

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här