AnnonsMiele

”JM agerar hänsynslöst mot oss”

23 okt 2023

De var 33 personer från början nu är de tolv kvar. De vill alla häva sina  förhandsavtal (köpeavtal) och driver en rättslig tvist mot byggjätten JM. Det handlar om föreningen Sjöbris 1 i Västerås. Anledningen är 42 procents högre årsavgift än vad som har angivits i förhandsavtalet.

-JM hotar oss med ekonomiska konsekvenser om vi inte skriver på upplåtelseavtalet, berättar Jan Santaniemi är en av de tolv köparna, i brf Sjöbris 1. JM hävdar att ”Det är ingen väsentlig höjning av avgiften”.

Deras grupptalan fick grönt ljus i Västmanlands tingsrätt men då överklagade JM. Från början var de 33 personer som ville häva avtalen nu är de tolv kvar.

För Jan Santaniemis del handlar det om 42 procents ökning av avgiften.

– Hade vi vetat det här hade vi inte sålt vår villa. Men nu är det gjort och det bor ett annat par där. Jag ångrar verkligen att vi gick in i den här affären.

 Hur agerar JM, tycker du?

Här på Poseidongatan 15 skulle familjen Santaniemi ha flyttat in. Foto: Emil Dansk

–Jag tycker de agerar hänsynslöst mot oss. Av någon anledning så anser de inte att en avgiftshöjning på mellan 37 och 42 procent är en väsentlig höjning. Väldigt konstigt då de i tidigare bokningsavtal anser att 10 procent berättigar till att häva avtalet. När vi började driva det här ärendet frågade jag projektledaren Joakim Ahlström (JM) vad han anser vara en väsentlig kostnadsökning? Om jag är bilförsäljare och säljer en bil till dig och du kommer för att hämta den men bilen blev 42 procent dyrare, vad skulle du säga då? Då vill jag inte ha den, sa han.

–Det är precis vad det handlar om. Du har gått in i en affär under vissa premisser sedan förändras det med kraftiga kostnadsökningar, för gruppen ligger snittet på 37 procent, berättar Jan.

Jan har blivit kontaktad av flera bostadsrättsföreningar runt om i landet som vill prata om hur vi har hanterat ”JM-affären” och hur det har gått.

Jan Santaniemi är en av de tolv köparna, i brf Sjöbris 1, som vill häva förhandsavtalet, för hans del handlar det om 42 procents ökning av avgiften. Nu kämpar gruppen mot JM i en rättslig tvist. Foto: Emil Dansk.

–Jag tror att vi kommer att vinna det här målet, men det som är tråkigt är att det tar så lång tid. Ärendet låg ett tag hos hovrätten för beslut om vi skulle få driva ärendet som ”grupptalan”. Det beslutet blev till fördel för oss. JM kan fram till den 25 oktober överklaga vår ”grupptalan” om de gör det så går ärendet vidare till Högsta domstolen. Annars kommer själva huvudfrågan, det vill säga avgiftshöjningen, att planeras in för förhandling i tingsrätten. Jag hoppas att det kommer hanteras snabbt.

Vy från Västerås. Foto: Emil Dansk

–Tillträdet är i november men vi kommer inte att tillträda eftersom vi inte kommer att skriva på upplåtelseavtalet. Det har våra juridiska rådgivare sagt till oss och det följer vi. Om vi skriver under upplåtelseavtalet så är det lika med att vi accepterar höjningen.

–Jag vill också påpeka att JM redan från början hävdat att det är brf-styrelsen som godkänt och tagit beslutet om avgiftshöjningen och försökt förmå oss att skriva på avtalen.

Vilka är då brf-styrelsen?

–Brf-styrelsen är i det här läget en interimsstyrelse med personer som upphandlats av JM. De har hela tiden varit ganska hotfulla mot oss. Hotat med att om vi inte skriver på så kommer vi att drabbas av ekonomiska kostnader som exempelvis krav på uteblivna månadsavgifter om lägenheten måste säljas till ett lägre belopp. Då ska vi stå för mellanskillnaden liksom för eventuella mäklarkostnader vid en omförsäljning. De har lyckats ”skrämma bort” 21 personer ur vår grupp.

Gruppens advokat Per Odeling i Västerås tror att de har stora chanser till bifall.

– I bokningsavtalet skriver man att 10 procent är en väsentlig höjning. Motparten hävdar att man ska titta på samtliga avgifter, som insats- och upplåtelseavgiften. Men det vore att jämföra äpplen och päron, säger han och beskriver det som ett principiellt viktigt mål.

Är det lagligt att hota om skadeståndskrav vid en eventuell förlust vid en omförsäljning, förfallna obetalda årsavgifter, dröjsmålsränta, administrationskostnader med mera?

–JM håller på så här hela tiden – de värnar om sin plånbok. De håller sig inom lagens ramar det är inte hot om liv och hälsa men det är ett gränsfall kan jag tycka.

Om JM inte överklagar och det blir en förhandling om avgiftshöjningen i tingsrätten är gruppens motpart JM eftersom det bara sitter JM-folk i interimsstyrelsen?

– I praktiken håller jag med dig om att det är JM:s plånbok som är motpart i ärendet men i formell mening är det föreningen som skrev förhandsavtalen. I interimsstyrelsen sitter styrelseproffs som är anställda av JM. Det finns mängder av styrelser i Sverige uppbyggda på detta sätt. Det är David mot Goliat, avslutar Per Odeling.

Här är dina rättigheter vid en tvist.

  • Från att du anmäler intresse för bostaden till tillträde skrivs flera olika avtal. Det första avtalet är en köpanmälan eller intresseanmälan. Det andra avtalet är ett förhandsavtal som är juridiskt bindande och det tredje är ett upplåtelseavtal. Det är först vid upplåtelseavtalet som handpenningen brukar betalas, men redan vid förhandsavtalet är man skyldig att betala om man drar sig ur köpet. Man kan även riskera skadeståndsansvar om föreningen gör en förlust när bostaden säljs om.
  • Det finns tre undantag då det går att säga upp ett förhandsavtal kostnadsfritt: 1) Om bostaden inte är en bostadsrätt senast vid inflyttningen 2) Om föreningen varit försumlig och upplåtelsen inte sker inom skälig tid från det från den beräknade tiden för upplåtelsen 3) Om avgiften för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som angivits i förhandsavtalet och du säger upp avtalet på grund av detta inom tre månader från att du fick veta det.
  • Några vanliga tvister är förseningar av inflyttningsdatum, bostäder som byggts på annat sätt än vad som avtalats samt höjda avgifter.
  • Vid en eventuell tvist är det bostadsrättsföreningen och inte byggbolaget som är avtalspart och motpart. Det innebär att det inte går att rikta några krav mot företaget som byggt lägenheten.
  • Bostadsrättslagen i många avseenden är oprövad vad gäller tvister med nyproduktion, vilket innebär att det saknas prejudikat och praxis i flera frågor.

Vi har försökt nå projektledaren Joakim Ahlström på JM utan resultat.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här