AnnonsMiele

Kan pant i bostadsrätt försvinna?

31 jan 2024

Lägenhet
En bostadsrätt är inget säkert pantobjekt eftersom en bostadsrättsförening kan besluta att bostadsrätten ska upphöra. Foto: Dagmar Forne

Sverige toppar den internationella tidskriften The Economists lista över riskabla bostadsmarknader. Det beror på att den svenska bostadsrätten bara är en rätt att bo, inte fast egendom.  En bostadsrätt kan faktiskt försvinna. Men försvinner panten?

Dan Johansson, advokat på Foyen Advokatfirma, förklarar att en bostadsrätt skapas av en bostadsrättsförening. Föreningen äger huset, bostadsrätten är en rätt att bo i en viss lägenhet. Lägenheterna säljs och köps, lägenheten i sig är fysik konkret fast egendom, men rätten att bo där är lös egendom.

– Bostadsrätten är en mindre säker tillgång än vad som är tillfredställande, säger han.

Han förklarar att det finns flera rättsfall kring bostadsrätter som ”försvunnit”.

Lägenheten finns kvar, men bostadsrätten kan ha upphört.

– Förutsättningen för att den ska försvinna är att föreningen äger bostadsrätten. Då kan föreningsstämman besluta att ta bort bostadsrätten. Eftersom det endast är medlemmar som har tillträde till stämman sker beslutet utan insyn. Det rapporteras eller registreras inte någonstans, förklarar han.

När föreningen har tagit bort bostadsrätten kan de göra vad de vill med lägenheten. De  kan bygga om den och göra en ny bostadsrätt, hyra ut den eller använda den till annat ändamål.

Gott och väl – men bostadsrätten kan vara pantsatt av tidigare bostadsrättsinnehavare.

Då uppstår problem. Kreditgivaren har inte längre någon säkerhet för lånet eftersom bostadsrätten inte finns kvar. Om betalningarna för lånet upphör är det osäkert vart kreditgivaren kan rikta sitt krav.

– Regelverket för bostadsrätter öppnar för fiffel. En Brf som medvetet tar bort pantsatta bostadsrätter – och döljer det för panthavaren, alltså kreditgivaren, är fifflare, säger han.

I de rättsfall han hänvisar till är det just så föreningen har agerat.

Vad gäller skadestånd förklarar han att rättsläget är klart:

– En Brf som tar bort en pantsatt bostadsrätt måste betala skadestånd till panthavaren, alltså kreditgivaren. Den nya bostadsrättshavaren måste inte betala skadestånd bara för att hen köpt en bostadsrätt.

Det som är oklart är vad som händer med panten om bostadsrätten försvinner:

Normalt ska panten försvinna när bostadsrätten försvinner.

Men det finns regler som säger att, om pantobjektet försvinner, kan panten ibland gå över till ny egendom.

Om en Brf först tagit bort en bostadsrätt och sedan skapat en ny – till samma lägenhet – kan panten hoppa över till den nya bostadsrätten.

­– I de tvister jag nämnde tyckte en domstol just så: att panten hoppat över till den nya bostadsrätten. Kreditgivaren fick pant i den i stället, säger han.

Han anser att ett pantregister över alla bostadsrätter skulle kunna vara en del i en lösning. Han menar också att man borde se över sättet som man tar bort bostadsrätter på.

– Det vore bra med en högre grad av transparens.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här