AnnonsElectrolux Professional AB

Ny lag ska öka tryggheten vid bostadsaffärer

4 feb 2021

Under torsdagen beslutade regeringen om en lagrådsremiss där en ny fastighetsmäklarlag föreslås. Den nya lagen ska bland annat öka tryggheten för köpare och säljare vid bostadsaffärer. Lagen väntas träda i kraft den 1 juli 2021.

Idag omfattas bara mäklare av fastighetsmäklarlagen. Med den nya lagen vill justitiedepartementet att Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, även ska kunna ingripa mot mäklarföretag, något som inte alltså inte är möjligt idag. I förlängningen ska detta leda till ett högre konsumentskydd på bostadsmarknaden, och en högre tilltro till hela branschen, skriver justitiedepartementet.

– För många människor är köp och försäljning av bostaden de viktigaste affärerna i livet. Förslaget bidrar till att köpare och säljare kan känna större trygghet när de gör bostadsaffärer, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson, i ett pressmeddelande.

Vidare i sitt förslag föreslår regeringen att fastighetsmäklarföretag ska registreras och stå under tillsyn av FMI. Det kommer även krävas att företaget uppfyller ett antal krav för att få verka och bli registrerat. Följer man inte kraven riskerar man disciplinära påföljder och skadestånd. Det föreslås även att mäklarföretaget kommer ges ett ansvar för att se till att enskilda mäklare i firman följer god fastighetsmäklarsed. Lagändringen kommer också ge FMI större möjligheter att granska hela mäklarföretag, i stället för bara enskilda mäklare.

 

Läs hela pressmeddelandet här
Föregående artikel Den ofrivillige styrelseledamoten
Nästa artikel Per Bolund blir ny vice-statsminister

2 Kommentarer

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här