AnnonsElectrolux Professional AB

Den ofrivillige styrelseledamoten

4 feb 2021

Enligt en undersökning gjord av PFM Research på uppdrag av Offerta.se uppger nästan varannan styrelsemedlem i bostadsrättsföreningar att de egentligen inte ville bli medlem i styrelsen. Trots detta trivs nästan alla i sin roll när de väl gått med i styrelsen.

Nästan alla som bor i bostadsrättsförening har fått frågan, vill du vara med och arbeta i styrelsen? Men ofta kan det vara tufft att få medlemmar att ställa upp. Frågan klingar öde utöver deltagarna på medlemsmötet. Man slår ner blicken samtidigt som man i smyg kikar runt för att se om någon ”offrar sig”.

Enligt PFM Researchs undersökning är nästan hälften av alla som anmäler sitt intresse, ofrivilliga styrelseledamöter. De ställer upp för att ingen annan vill eller för att det känner sig pressade att göra det. Men behöver det verkligen vara så? Speciellt märkligt blir det när samma undersökning visar att i princip alla som mer eller mindre motvilligt ställt upp faktiskt trivs bra i sin roll efter en tid i styrelsen.

Utmaningen kan vara speciellt klurig för små och nystartade föreningar, många vet inte riktigt vad det innebär att vara medlem i en BRF. Föreningen ägs gemensamt av alla medlemmar, du som enskild medlem förfogar endast över nyttjanderätten av en bostad. Hela poängen är att man ska driva föreningen tillsammans. Utan en ordförande och styrelse så finns risken att föreningen tillslut tvångslikvideras av Länsstyrelsen och bostadsrätterna omvandlas till hyresrätter.

Jenny Lindgren på Borätt Forum är specialist på styrelsearbete och här är några av hennes tips för att få fart på rekryteringen.

– Till en början handlar det om att få alla i föreningen att verkligen inse att det måste finnas en ordförande och styrelse, att detta ligger i allas intresse.

Jenny menar också att många drar sig för att delta eftersom vissa arbetsuppgifter är svåra, till exempel större upphandlingar och olika ekonomiska frågor. Här kan man ta in tillfällig extern hjälp, visst, det kostar, men kan i långa loppet ändå vara både lönsamt och få fler att våga ta steget in i styrelsen. Likaså kan man lägga ut mer av det löpande ekonomiska och tekniska förvaltningen på en extern partner för att avlasta styrelsen.

Sedan gäller det trycka på värdet av att engagera sig, vi sitter alla i samma båt, menar Jenny. Då ökar trivseln, fler vill vara med och arbeta för förbättringar och kanske undviker man onödiga konflikter. Är föreningen välskött och välmående är den också attraktiv, vilket i långa loppet kan påverka värdet. Se också till att fördela arbetet i föreningen på flera personer, olika grupper för olika aktiviteter.  Ha ögonen öppna för eventuella speciella kunskaper och erfarenheter som kan finnas bland medlemmarna.

– Ett mer pragmatiskt grepp är ju att erbjuda ekonomisk ersättning för de som jobbar i styrelsen. Men det är viktigt att behålla känslan av gemenskap och att alla känner att de har inflytande, avslutar Jenny.

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av PFM Research på uppdrag av Offerta.se. Målgruppen för undersökningen är svenska allmänheten 18–79 år. Totalt har 100 telefonintervjuer genomförts under perioden 15 november – 25 november 2015.
Föregående artikel Polisen: Lagändringen bör omfatta bostäder
Nästa artikel Ny lag ska öka tryggheten vid bostadsaffärer

1 Kommentar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här