AnnonsElectrolux Professional AB

Polisen: Lagändringen bör omfatta bostäder

3 feb 2021

Det ska bli lättare att göra husrannsakan i flerbostadshus, konstaterar en utredning genomförd av justitiedepartementet. Lagförslaget bedöms kunna träda i kraft 1 juli 2021, men polisen vill att lagändringen ska gälla för bostäder också.

 

”Som Polismyndigheten har framhållit under utredningen så omfattar behovet av nya regler även bostäder. Polismyndigheten har förståelse för utredningens bedömning att en sådan möjlighet innebär en ökad risk för intrång i den personliga integriteten, men vill framhålla att effektiviteten i polisens brottsförebyggande arbete skulle förbättras ytterligare om polisen fick möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål i bostäder.”, skriver Anders Thornberg, rikspolischef, i ett remissvar till Justitiedepartementet.

 

Den nya regeln omfattar husrannsakan av gemensamma utrymmen som till exempel tvättstugor, trapphus, garage och källarutrymmen. En oroväckande utveckling av brottsligheten är ett av skälen till lagändringen. Syftet med lagändringen är att förhindra att vapen kommer till brottslig användning, och enligt polisen är det just i fastighetens gemensamma utrymmen som vapen och andra farliga föremål ofta göms. Nyttan med den nya lagen ska enligt undersökningen vara stor.

Anders Thornberg, rikspolischef. Bild: Lars Hedelin

 ”Polismyndigheten välkomnar de förslag som lämnats i utredningen. Förslagen kan förväntas ge förbättrade möjligheter till en effektiv brottsförebyggande polisverksamhet”, skriver Anders Thornberg.

 

Förutom att söka efter vapen i fastighetens gemensamma utrymmen ger lagen stöd för att söka efter sprängämnen. Även ventilationstrummor, golvbrunnar och undertak i gemensamma utrymmen ska få genomsökas. Exempel på utrymmen som inte får genomsökas med stöd av lagen är privata förråd, garage och bostäder (lägenheterna i fastigheten, red anm.).

Föregående artikel Problem med stökigt soprum?
Nästa artikel Den ofrivillige styrelseledamoten

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här