AnnonsElectrolux Professional AB

Nya regler bostadsuthyrning

16 nov 2023

Från och med den 1 januari 2023 ska företag baserade på digitala plattformar som exempelvis AirBnb och Booking.com lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om uthyrning av bostäder. 

Företagen är skyldiga att rapportera in uppgifter till Skatteverket och rapportering gäller från första kronan. I övrigt gäller samma regler som innan. Skatt tas först ut på belopp som överstiger 40 000 kronor och man har rätt att dra att göra avdrag, exempelvis för hyra eller avgift. Kontrolluppgifterna ska lämnas första gången i början på 2024 och avse ersättningen av försäljning eller uthyrning under 2023.

Plattformsoperatörerna ska bland annat lämna uppgifter till Skatteverket om din identitet,  personnummer och eventuellt utländskt registreringsnummer, din adress samt hur mycket du har hyrt ut för.

De nya reglerna innebär ingen förändring av hur eventuell skatt ska betalas in. Du måste fortsatt dokumentera dina uthyrningar, deklarera alla inkomster som är skattepliktiga och själv betala in skatten. Plattformsoperatörerna kommer inte att göra något preliminärskatteavdrag.

De nya svenska reglerna har sin bakgrund i internationella överenskommelser. Skatteverket kommer även att få uppgifter från andra länders skattemyndigheter.

Källa: Skatteverket

Föregående artikel Räntegaranti – ett sätt att slippa sänka priset
Nästa artikel Vanlig och särskild handräckning – Kronofogden rycker in

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här