AnnonsElectrolux Professional AB

Vanlig och särskild handräckning – Kronofogden rycker in

17 nov 2023

I vissa situationer är det nödvändigt för bostadsrättsföreningar att vända sig till Kronofogden för hjälp, särskilt när medlemmar agerar olovligt eller vägrar följa beslut. De två huvudsakliga formerna av assistans från Kronofogden är vanlig handräckning och särskild handräckning.

När en bostadsrättsinnehavare måste avhysas på grund av förverkad nyttjanderätt eller uppsägning av bostadsrätten, kan föreningen ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogden. Foto: Adobe Stock.

Vanlig Handräckning: När en bostadsrätts-innehavare måste avhysas på grund av förverkad nyttjanderätt eller uppsägning av bostadsrätten, kan föreningen ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogden. Om ansökan godkänns, bistår Kronofogden med att verkställa beslutet för att säkerställa att avhysningen genomförs. Om den berörda parten bestrider ansökan, överlämnas ärendet till tingsrätten för prövning.

Särskild Handräckning: När olovliga åtgärder vidtas, som att hindra styrelsen från att få tillträde till en lägenhet, olovligt förvara saker i gemensamma utrymmen eller utföra olovliga ingrepp på föreningens egendom, kan föreningen ansöka om särskild handräckning. Detta kräver skriftlig bevisning av den olovliga besittningsrubbningen, som kan inkludera avtal, kontrakt, fotografier eller beslut. Om ansökan beviljas, hjälper Kronofogden till att genomföra beslutet, även om den andra parten bestrider ansökan.

Innan man ansöker om handräckning är det klokt att föra en dialog med den berörda parten och ge dem möjlighet att rätta sig. Det är viktigt att notera att för att ansöka om dessa former av handräckning måste den andra parten vara känd; föreningen kan inte ansöka om särskild handräckning om den inte vet vem som utfört den olovliga åtgärden.

Föregående artikel Nya regler bostadsuthyrning
Nästa artikel Skador i spåren av stormen Hans – vad gäller i försäkringsväg?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här