AnnonsMiele

Nytt: ersättning för insamling av förpackningar

5 dec 2023

Den första januari 2024 tar Stockholm Vatten och Avfall över insamlingen av förpackningsavfall i Stockholm från FTI. Det innebär ekonomiska nyheter för brf:er som har fastighetsnära insamling i Stockholm.

Stockholm Vatten och Avfall skriver på sin hemsida att de vill uppmuntra till insamling och sortering av förpackningar. Därför kommer de att betala ut en viss ersättning för detta i efterskott. Den kommer oftast inte att täcka hela kostnaden för insamlingen men är ett bidrag till de föreningar som har FNI. Ersättningen grundar sig på den modell som är fastslagen av Naturvårdsverket.

Ersättningsmodellen bygger på hämtning enligt följande intervall:

  • pappers- och plastförpackningar – varannan vecka
  • glas och metall – var fjärde vecka.

Preliminärt kommer exempelvis en fastighet med 40 hushåll och samlokaliserad verksamhet få en ersättning på knappt 15 000 kronor per år, om man samlar in och sorterar kartong, plast, glas och metall.

Brf:en behöver dock inte ha alla avfallsslag eller så kallade fraktioner, för att få ersättning. Man får ersättning för de fraktioner som föreningen erbjuder boende.

Ersättningen kommer från förpackningsproducenterna, men det är Stockholm Vatten och Avfall som betalar ut ersättningen till er bostadsrättsföreningen. Första utbetalningen är planerad till efter sommaren och därefter kvartalsvis.

 

4 Kommentarer

  1. FTI samlar oftast inte in avfall från fastigheter. Innebär det att de (oftast) kommunala bolag som gör detta arbete får en ersättning, eller kommer få?

  2. Hej, man väljer själv vilka som ska samla in, betalar fullt för detta, dock högst den maxtaxa som kommer att slås fast vid årsskiftet av kommunalfullmäktige. Sedan kommer ersättning att utgå till fastighetsägarna via Stockholm vatten och avfall.

  3. Undrar fortfarande vad som gäller. Vi är en pytteförening med 8 lägenheter. Vi har ingenstans att ställa kärl för avfallssortering, mer än de vi redan har för ”sopor” och matavfall. Vad gäller för oss? Är det krav på att en förening MÅSTE hantera detta?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här